۱۱۰۰۱۶۱۷۱۱۰۱۰۳۲آرامش حمل البرزتهرانتهران۱۴۰۰۴۹۵۱۱۲۲فعالمسئولیت محدودحیدر زمانیشرکتعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۴/۱۲/۲۹۱۳۹۷/۱۱/۱۰۸۶۷۶۳۰۰۰تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه هجدهم پلاک ۸ طبقه اولندارد
  
۱۱۰۰۱۶۱۷۱۱۰۱۰۳۲آرامش حمل البرزتهرانتهران۱۴۰۰۴۹۵۱۱۲۲فعالمسئولیت محدودحیدر زمانیشرکتعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۵/۰۸/۰۲۱۳۹۷/۱۱/۱۰۸۶۷۶۳۰۰۰تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه هجدهم پلاک ۸ طبقه اولندارد
  
۱۱۰۰۱۶۱۶۱۱۰۰۹۹۸تيبا ترابر آرياتهرانتهران۱۴۰۰۴۸۸۹۵۴۵فعالمسئولیت محدودسعید معلمیشرکتعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۴/۱۲/۲۰۱۳۹۷/۱۰/۲۸۰۲۱۸۸۸۰۸۷۰۲تهران- خ استاد نجات اللهی- کوچه سلمان پاک- پلاک ۱-  طبقه اول واحد ۹ندارد
  
۱۱۰۰۱۶۱۵۱۱۰۱۰۰۵بار ايستا توان ترابرتهرانمنطقه  مركزي  تهران  بزرگ۱۴۰۰۵۰۰۹۵۸۱فعالمسئولیت محدودبهمن رشیدیشرکتعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۵/۰۲/۲۳۱۳۹۷/۰۸/۲۸۸۸۸۱۱۱۹۱تهران خیابان سمیه خ شهیدعباس موسوی ساختمان سعید پلاک ۶۸ طبقه ۳ واحد ۴۳ندارد
  
۱۱۰۰۱۶۲۰۱۱۰۱۰۰۸مسير سپيد تجارتتهرانتهران۱۴۰۰۴۹۵۲۲۹۲فعالمسئولیت محدودمحمد باباجمدیشرکتعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۴/۱۲/۱۱۱۳۹۷/۰۷/۰۴۰۲۱۲۲۰۹۵۷۴۸تهران سعادت اباد خیابان سرو شرقی کوچه صدف نبش سپیدار پلاک۲۱ ساختمان جامعه طبقه ۳ واحد ۳۴ندارد
  
۱۱۰۰۱۶۱۹۱۱۰۰۹۹۹پارس ترابر ياستهرانتهران۱۴۰۰۴۹۵۲۲۱۶فعالمسئولیت محدودسهیل اخلاقیشرکتعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۵/۰۵/۰۱۱۳۹۷/۱۰/۱۲۲۲۶۶۸۰۸۲تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، مرکز خرید پالادیوم، طبقه دهم جنوبی، واحد ۱۰۲۳ندارد
  
۱۱۰۰۱۶۱۲۱۱۰۱۰۰۲بهبود كالا ايرانيانتهرانتهران۱۴۰۰۴۸۵۳۷۴۰فعالمسئولیت محدوداحمد بهبودیشرکتعمومیفورواردر - کریرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۴/۱۲/۰۵۱۳۹۷/۰۶/۱۱۶۶۹۴۶۲۸۱تهران، خيابان جمهورى، بين باستان و گلشن، پلاك ۱۴/۷۶، طبقه دوم، واحد شمالىندارد
  
۱۱۰۰۰۱۵۷۱۲۰۰۶۲۴سامان  برتهرانتهران۱۰۱۰۱۱۸۵۳۴۹فعالمسئولیت محدودمحمذجواد پاک سیماشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۶/۱۱/۲۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳۸۸۸۴۲۸۷۱خصوصیايرانشهر شمالي خيابن بهشهر پلاك ۱۹ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۵۹۱۲۰۰۶۲۶روانسر ترابرتهرانتهران۱۰۱۰۱۸۲۱۷۸۰فعالمسئولیت محدودجعفر سوریشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۴۰۰/۰۱/۰۳۱۳۹۷/۰۲/۲۰۸۸۵۳۴۰۲۹خصوصیتهران خ مطهری خ میر عماد کوچه یکم پلاک۶ واحد ۱۷ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۶۷۱۲۰۰۶۴۰دالیا ترابر  (آرش  زوبین)تهرانتهران۱۰۱۰۱۶۲۴۰۸۹فعالمسئولیت محدودهلن آذرپورشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیاجاره ای۱۳۹۷/۰۵/۱۸۲۲۵۷۲۷۳۴خصوصیپاسداران بوستان هفتم پ۱۳ ط۲ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۶۹۱۲۰۰۶۴۳آرمان ترابر آریاتهرانتهران۰فعالخلیل سمساریلرشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۵/۱۲/۰۱۱۳۹۷/۱۱/۰۳۸۸۴۹۲۲۸۵خصوصیخیابان مطهری- خیابان فجر- روبروی بیمارستان جم- کوچه حجت(شهید نظری) پلاک ۳۹ طبقه ۲ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۷۰۱۲۰۰۶۴۹پدیده راه طلاییتهرانتهران۱۰۳۲۰۷۵۷۴۱۰فعالمسئولیت محدودبهنوش مهشادشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۷/۰۷/۱۵۰۲۱۸۶۰۳۴۴۶۳خصوصیخیابان ولیعصر جنب سینما آفریقا کوچه عتیقی نژاد پلاک ۱۲ طبقه ۳ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۷۴۱۲۰۰۶۵۳صبا ترابر یامچیتهرانتهران۱۰۳۲۰۷۶۱۵۵۴فعالمسئولیت محدودمونا امیرپورشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۵/۰۵/۱۹۱۳۹۸/۱۲/۰۷۶۶۹۵۲۳۳۸خصوصیخ.جمهوری اسلامی بین خ . دانشگاه و فخررازی پلاک ۱۰۱۱ طبقه دومندارد
  
۱۱۰۰۰۱۷۸۱۲۰۰۶۵۹پایانه  ترابرتهرانتهرانتهران۱۰۱۰۱۸۲۱۱۴۸فعالمسئولیت محدودمحمود رستم افشارشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۵/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۰۶/۱۷۸۸۷۷۴۷۰۰خصوصیخیابان آفریقا کوچه کیش پلاک ۱۸ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۸۰۱۲۰۰۶۶۱تیرکارانتهرانتهران۱۰۱۰۱۸۲۶۴۴۴فعالمسئولیت محدودجواد انصاری بنه کهلشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۶/۰۷/۰۷۶۶۷۲۵۹۹۲خصوصیتهران - میدان فردوسی - خیابان تقوی - کوجه انشیروانی - ساختمان ۲ -  طبقه ۳ - واخندارد
  
۱۱۰۰۰۱۸۳۱۲۰۰۶۶۴آتیهتهرانتهران۱۰۱۰۱۶۶۴۲۲۴فعالمسئولیت محدودمحمدحسین حسنی الفت قراملکیشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیپایانه عمومی با مالکیت دولتیملکی۱۳۹۶/۰۶/۰۹۸۸۹۱۰۵۶۵خصوصیخیابان حافظ-پایین تر ازسمیه-کوچه شیرین-پلاک ۳۴- طبقه دومندارد
  
۱۱۰۰۰۱۸۴۱۲۰۰۶۶۵شبکه راه دریاتهرانتهران۱۰۳۲۰۷۶۴۲۴۰فعالمسئولیت محدودآرش حمیدیشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۶/۰۱/۲۴۱۳۹۷/۰۴/۰۸۴۲۵۴۱خصوصیتهران خیابان بخارست نبش ۱۱ پ ۳۸ ط ۳ واحد ۱۵ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۸۵۱۲۰۰۶۶۶راهیان ترابرستودهتهرانتهران۱۰۱۰۱۶۱۷۴۳۳فعالمسئولیت محدودعبدالله اسماعیلیشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۸/۱۰/۱۹۸۸۵۵۹۱۷۰خصوصیخ خالد اسلامبولی خ ۶ پ۲۲ واحد۲ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۸۸۱۲۰۰۶۷۱بادسارتهرانتهران۱۰۱۰۱۶۲۱۶۶۰فعالمسئولیت محدودمهديه فروشهشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۶/۰۳/۰۱۱۳۹۶/۰۳/۲۷۷۷۵۱۲۹۰۶خصوصیخیابان دکتر شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی پ۱۸۳ ط ۳ندارد
  
۱۱۰۰۰۱۹۲۱۲۰۰۶۷۷کالا تند برتهرانتهران۱۰۱۰۱۸۳۷۷۱۸فعالمسئولیت محدوديوسف عباديشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۶/۰۷/۱۵۸۸۸۲۴۶۲۶خصوصیميدان هفت تير خيابان شهيد لطفي پلاك ۱۱ طبقه دومندارد
  
۱۱۰۰۰۱۹۵۱۲۰۰۶۸۱آیسان بارتهرانتهران۰فعالشکیب رجبی موحدشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۵/۰۱/۰۱۱۳۹۶/۱۰/۲۱۸۸۱۰۲۲۷۴-۰۲۱خصوصیتهران- خیابان میرزای شیرازی - خیابان ناهید - پلاک ۱۰- طبقه دومندارد
  
۱۱۰۰۰۱۹۷۱۲۰۰۶۸۳پرشیامهروتهرانتهران۱۰۱۰۲۳۴۲۶۵۲فعالسهامي خاصرضا خلیلیشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۶/۰۷/۲۷۸۸۴۸۱۹۵۰-۴خصوصیتهران-یوسف آباد-خیابان ابن سینا-نبش کوچه ۱۹/۱-طبقه۱-واحد۱ندارد
  
۱۱۰۰۰۲۰۰۱۲۰۰۶۹۰فرازرانان  جهانتهرانتهران۱۰۱۰۲۳۴۶۰۳۳فعالمسئولیت محدودمحمد فریدیشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۶/۱۲/۲۹۱۳۹۷/۰۴/۲۳۸۸۹۸۰۱۱۲خصوصیتهران- خیابان فلسطین- کوچه سعیدی- پلاک۱۱- واحد۴ندارد
  
۱۱۰۰۰۲۰۲۱۲۰۰۶۹۶خط آبی شرقتهرانتهران۰فعالهومن آرینشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیاجاره ای۱۳۹۶/۰۹/۳۰۸۸۷۸۳۱۳۸-۸خصوصیخ وليعصر بالاتر از م ونك ك ليدا پ ۵۳ندارد
  
۱۱۰۰۰۲۱۶۱۲۰۰۷۱۳خط سفید خزرتهرانتهران۱۰۱۰۲۳۴۴۶۶۹فعالمسئولیت محدودابراهیم مقدسیشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیپایانه مرزیملکی۱۳۹۷/۰۳/۱۸۱۳۹۷/۰۳/۰۵۶۶۳۸۱۴۱۶خصوصیمیدان جمهوری جنب مترو نواب مجتمع تجاری سهیل طبقه ۴واحد۴۰۵ندارد
  
۱۱۰۰۰۲۱۷۱۲۰۰۷۱۴سپهرگسترسهندتهرانتهران۰فعالحمید نوبخت شایقشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیاجاره ای۱۳۹۷/۰۸/۲۳۸۸۷۵۸۹۳۶خصوصیخ سهروردي شمالي خ شهيد قندي پ۶۹ ط۶ش۲۴ندارد
  
۱۱۰۰۰۲۲۳۱۲۰۰۷۲۰امیرترابرآسیاتهرانتهران۱۰۱۰۳۷۵۴۴۹۳فعالمسئولیت محدودعلی تقدیمی آهنگرانشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۶/۱۱/۲۷۸۸۵۰۰۱۶۱خصوصیخیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - خیابان عربعلی - نبش کوچه ۷ - پلاک ۲۴ - طبقه ۶ - واحد ۱۱ندارد
  
۱۱۰۰۰۲۲۷۱۲۰۰۷۲۴آلفاتیرتهرانتهران۰فعالفواد گل پاگونشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۶/۰۷/۰۱۷۷۶۵۵۶۱۸خصوصیخ انقلاب بین بهارو شریعتی ساختمان آریان ۷۰۴ طبقه ۴ غربی واحد۳ندارد
  
۱۱۰۰۰۲۲۸۱۲۰۰۷۲۵سائب  ترابرتهرانتهران۱۰۱۰۱۸۳۹۹۸۶فعالمسئولیت محدودهاشم حجتيشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهملکی۱۳۹۶/۰۸/۱۱۰۲۱۶۶۴۱۴۱۴۰خصوصیتهران:خبابان طالقانی نبش ولیعصر شماره:۴۸۰ جدید(ساختمان اطمینان)طبقه۵و۲۲ندارد
  
۱۱۰۰۰۲۳۶۱۲۰۰۷۳۵جوانه کارگوبارتهرانتهران۱۰۱۰۳۷۴۲۲۴۰فعالخصوصیشاهین درخشان زادهشرکتعمومیفورواردرنداردشهرستانیخارج از پايانهاجاره ای۱۳۹۵/۰۷/۱۴۱۳۹۷/۰۷/۱۸۰۲۱۸۸۰۱۴۵۲۹/۳۰خصوصیخیابان امیر آباد شمالی بالاتراز جلال آل احمد نبش خیابان دهم ساختمان امیرطبقه ششم واحد ۶۰۳ندارد
1 - 30بعدی