راه اندازی سریع

بازدیدمعاون وزیرورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورمرند- جلفا
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1397/11/18

معاون وزیرورییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ازمحورمرند -جلفا در استان آذربایجان شرقی بازدیدکرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر و رئیس سازمان در  این بازدیدکه نماینده مردم جلفا ومرنددرمجلس شورای اسلامی ،اوراهمراهی می کرد،برتامین قیربرای  روکش آسفالت محورمرند-جلفاپس ازانجام زیرسازی و روسازی این جاده توسط منطقه ازاد ارس، توسط تاکیدکرد.
بر اساس این گزارش  دراین بازدیدمقررشداداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی درموردروکش آسفالت کمربندی شهر مرنداقدامات لازم را انجام دهد.
گفتنی است، در این بازدید دکتر رضا اکبری ، مدیر کل دفتر نگهداری راهها و عروجعلی علیزاده ،مدیر کل  استان آذر بایجان شرقی نیز حضور داشتند.

http://rmto.ir/NewsAttach/IMG_20190208_222226_846.jpg
پرینت خبر Convert to PDF