راه اندازی سریع

رسيدگي به مشكلات بيمه تكميلي رانندگان حمل و نقل مسافربري
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/03/12

​در دومين نشست كميته راهبري حمل و نقل جاده‌اي در بخش مسافربري، به مشكلات بيمه تكميلي رانندگان مسافربري رسيدگي شد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، محسن حاجي‌ اسماعيلي مديركل دفتر حمل و نقل مسافر با بيان اين خبر اظهار داشت: در اين نشست كه به رياست معاون حمل و نقل اين سازمان و با حضور رؤساي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي حمل و نقل مسافربري و اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري كشور برگزارشد،مشكلات رانندگان در خصوص قرارداد بيمه تكميلي رانندگان ، شبكه سير شركتهاي مسافربري و توشه غيرهمراه مسافر مورد بررسي قرار گرفت.
وي با اشاره به مصوبات نشست مذكور، بيان كرد: مقرر شد تشكل‌هاي صنفي كشوري در زمينه رفع مشكلات رانندگان در رابطه با نحوه اخذ خدمات از شركت بيمه، نشست مشتركي را برگزار نموده و پس از رفع مشكلات رانندگان، نتيجه را به اين سازمان اعلام كنند. 
حاجي اسماعيلي در ادامه افزود:
در اين نشست همچنين مقرر شد با حفظ چارچوب كلي طرح شبكه سير و به منظور ارتقاء و بهينه‌سازي اين طرح، تشكل‌هاي صنفي مشكلات آن را به طور جداگانه بررسي نموده و در نشست‌هاي بعدي ، به همراه ارايه راه‌كارهاي اصلاحي هريك از مشكلات، جهت اتخاذ تصميم نهايي طرح نمايند.
مديركل دفتر حمل و نقل مسافر خاطرنشان كرد:
در اجراي طرح ساماندهي توشه غيرهمراه مسافر، دفتر حمل و نقل مسافر با همكاري كانون شركت‌هاي مسافربري كشور، نسبت به تهيه اپليكيشن مربوطه اقدام كرده است كه اكنون مراحل تكميلي را سپري مي‌كند و در نشست بعدي ويرايش اول آن ارايه مي‌شود. 
http://rmto.ir/NewsAttach/070398.jpg
پرینت خبر Convert to PDF