راه اندازی سریع

برگزاری جلسه هم اندیشی ایمنی و حریم راهها
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌غربي
1398/03/21
به گزارش روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان آذر بايجان غربي، این جلسه با حضور معاون راهداری ، رئیس اداره ایمنی و حریم راهها و رئیس اداره نگهداری راهها و روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانهای استان و جمعی از کارشناسان برگزار شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در این جلسه با تاکید بر صیانت و حفاظت از حریم راههای استان علی الخصوص راههای روستایی، حضور به موقع راهداران در صحنه های تصادف جاده ای، ایمن سازی محورهای مواصلاتی با بروز رسانی علایم ایمنی و جایگزینی علایم جدید بجای علایم معیوب و آسیب دیده و نیز گزارش معایب محورهای مواصلاتی توسط ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان را خواستار شد.
 بصیر صادق پور با اشاره به لزوم توجه به منظره آرایی، چیدمان مناسب و صحیح علایم در یک امتداد، برچیدن تابلو و بنرهای غیر مجاز افزود : لازم است در بحث صدور مجوزها برای ایجاد ساختمانها و سازه ها وسواس و دقت لازم اعمال شود.
 در ادامه این جلسه رئیس اداره ایمنی راهها و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز با تاکید بر هماهنگی کامل کارشناسان اداره ایمنی و حریم راههای اداره کل با روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانها در حفظ حریم محور های مواصلاتی گفت: باید سعی شود تخلفات و نواقص محورهای مواصلاتی استان در اسرع وقت شناسایی و نسبت به رفع به موقع آن اقدام گردد.
 بابک شیوخی با تاکید بر اصل بخشندگی جاده ها گفت: جمع آوری تابلوهای مازاد، ملزم نمودن پیمانکاران جهت رعایت قوانین و مقررات و حفاظت از حریم محورها از الزامات ایمنی و حریم راههای استان است.
پرینت خبر Convert to PDF