راه اندازی سریع

بازديدعضوهیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از طر ح های مختلف استان آذربایجان شرقی
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/03/29

فرامرز مداح ، عضوهیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و نماینده تام الاختیاررییس سازمان درامور فن آوری اطلاعات وسرمایه گذاری وهیات همراه ازحوزه های مختلف راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرامرزمداح درجلسه شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن تاکیدبراهمیت آذربایجان شرقی درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای درسطح کشورگفت: این استان ظرفیتهای لازم برای ارائه خدمات بهتردرحوزه های فعالیت خودراداراست.

 وی افزود:ظرف اعتبارات ملی درسطح کشورثابت است و این اعتبارات باتوجه به وضعیت کلی کشورشایدامسال کاهش داشته باشدولی تمامی سعی سازمان برتخصیص کامل آن است که انجام خواهدیافت.

 عضوهیئت عامل سازمان گفت: امسال بخشی ازکارها وپروژه ها بخصوص درحوزه راههای روستایی باامکانات ادارات شهرستانی وبه صورت امانی انجام خواهدگرفت که براین اساس ازاکنون بایداقدامات لازم برای تنظیم کردن ماشین آلات صورت گیرد.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی نیزدراین جلسه گزارشی ازفعالیتها ووضعیت راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ارائه نمود. نماینده تام الاختیاررییس سازمان درامور فن آوری اطلاعات وسرمایه گذاری وهیات همراه همچنین دراین بازدید ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز بازدید کرد وازنزدیک درجریان روند اموردراین دوپایانه مرزی قرارگرفت.

 بازدید ازراهدارخانه مرند, پاسگاه پیش ساخته پلیس راه مرند,پایانه باروپایانه مسافری مرکزی تبریز ومحورهای مواصلاتی شهرستانهای هریس, ورزقان, جلفا, مرند مراغه وهشترودازدیگربرنامه های این هیئت دراستان بود. عضوهیئت عامل سازمان همچنین درجلسه باحضورتشکلهای صنفی حمل ونقل جاده ای استان حضوریافته وازنزدیک بامسائل ومشکلات این صنوف درسطح استان آشنا شد.

http://rmto.ir/NewsAttach/429398.jpg
پرینت خبر Convert to PDF