راه اندازی سریع

اجرای 55 کیلومتر روکش آسفالت در سه ماهه نخست سال 98 در خراسان جنوبی
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان خراسان‌جنوبي
1398/04/25
رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی از اجرای 55 کیلومتر روکش آسفالت در سه ماهه نخست سال 98 در خراسان جنوبی خبر داد.
رضا صادقی رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی از اجرای 55 کیلومتر روکش آسفالت در سه ماهه نخست سال 98 در خراسان جنوبی خبر داد.
رضا صادقی اظهار داشت: در راستای افزایش ارتقاء ایمنی محورهای مواصلاتی استان و به منظور رفاه حال مسافران در سه‌ ماهه نخست سال جاری 55 کیلومتر از محورهای حوزه استحفاظی استان شامل بزرگراه، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی روکش آسفالت شده است.
 وی تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال 98، 45 کیلومتر از راههای استان روکش آسفالت گرم، 4 کیومتر ماسه آسفالت گرم و به میزان 6 کیلومتر ماسه آسفالت سرد نازک انجام شده است.
 رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی افزود: بر روی 6 کیلومتر از راه های استان عملیات فوکسیل و 3000 متر طول عملیات درزگیری در طول راهها انجام شده است. لکه گیری هندسی 85000 متر مربع و تعریض محور 600 متر انجام شده است که برای اجرای این عملیات بیش از 46000 هزار تن آسفالت و 2300 تن قیر به مصرف رسیده که انجام این عملیات در حدود صد و ده میلیارد ریال است.
مسئول اداره نگهداری راه اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی در پایان متذکر شد: استان دارای بیش از11 هزار کیلومتر جاده بین‌شهری و روستایی آسفالته است که عملیات روکش آسفالت محورها، همه‌ساله به تناسب اعتبارات و یا با تأمین قیر رایگان در برنامه این اداره کل قرار می‌گیرد که با توجه به خرابی محورها و اولویت‌بندی انجام شده نسبت به انجام روکش محورهای منتخب اقدام می‌گردد.
 وی همچنین اشاره کرد: چنانچه عمر مفید روسازی در وضعیت موجود 10 سال لحاظ گردد، همه ساله نیازمند انجام روش های حفاظتی یا روکش روی هزار کیلومتر راه در استان خواهیم بود که با احتساب هزینه های تابلو و علایم راهها، نیازمند حداقل 200 میلیارد تومان اعتبار در این حوزه خواهیم بود که در حال حاضر تقریباً 50 درصد آن از منابع استانی، ملی و قیر رایگان تأمین می گردد که با تشدید بارندگی طی ماههای اخیر، در برخی مقاطع وضعیت بحرانی ایجاد می نماید.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/8ebbce6976de4581bf6240443626ce0b_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news1396/_w/4b9d44605e8049f5bb9f938f0b3626a5_JPG.jpg
http://www.rmto.ir/news1396/_w/b42de30c85384ad8aab0b6cad680e8b2_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF