راه اندازی سریع

ناوگان باری بدون بارنامه تحت کنترل مستمر در محورهای مواصلاتی
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان كرمانشاه
1398/05/19
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از کنترل مستمر محورهای مواصلاتی استان جهت جلوگیری از خروج بار بدون بارنامه خبر داد. فریبرز کرمی افزایش بارنامه مصرفی، قانونمند نمودن شرکت ها، مؤسسات و رانندگان با کنترل و نظارت بیشتر و تحت صحابت قرار گرفتن بارنامه ها و محمولات استان در بخش حمل و نقل کالا را از اهداف مهم این مجموعه دانست. وی مهمترین مشکل این بخش را، نبود تسهیلات جهت تجهیز شرکت های حمل و نقل کالا به ناوگان ملکی اعلام کرد. کرمی درخصوص مهم ترین راهبردهای توسعه‌ای این اداره به تغییر رویه از راننده‌ محوری به شرکت ‌محوری، کنترل دروازه‌ای محورهای مواصلاتی با اعزام گشت مشترک اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس راه و عدم خروج بار بدون بارنامه اشاره کرد. وی افزود: برگزاری کلاس های آموزشی جهت رانندگان و مدیران فنی، تقویت طرح نوبت دهی منظم و الزام آن به شرکت های حمل و نقل کالا، همچنین الزام حمل بار به رانندگان حمل و نقل کالا و تقویت شرکت‌ها جهت تأمین ناوگان ملکی از دیگر راهبردهای توسعه‌ی اداره حمل و نقل کالا می باشد . کرمی ادامه داد : ارائه پیشنهاد به شرکت های حمل و نقل جهت تشکیل کنسرسیوم تبدیل شرکت های ضعیف به شرکت های توانمند، نظارت دقیق بر نوبت دهی در سالن اعلام بار، انجام بازدیدهای دوره‌ای و میدانی و کنترل بیشتر بر فعالیت شرکتهای حمل و نقل کالا، و ناوگان رانندگان برون شهری را مهمترین پروژه‌ها جهت تحقق اهداف جاری اعلام کرد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد رانندگان و ناوگان عمومی برون شهری جهت قانونمند شدن نظارت بیشتر بر فعالیت شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی نیز از کلیدی ترین پروژه‌های مجموعه حمل و نقل کالا است.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/b4058fd4523b483f806e5842c63cf2db_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF