راه اندازی سریع

جلسه کمیته فنی مهندسی تصادفات استان لرستان تشکیل شد
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان لرستان
1398/06/12
جلسه کمیته فنی مهندسی تصادفات از کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان لرستان تشکیل شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا ،سه مصوبه در پی داشت.دستور کار اول این جلسه درخصوص انتقال پل عابر پیاده واقع در ورودی دانشگاه آزاد خرم‌آباد (کمالوند) به مقابل روستای پروانه بود که پس از بحث و بررسی مقرر شد اعضای کمیته به منظور جانمایی مکان اجرای طرح مذکور و تامین ایمنی از محل مورد نظر بازدید نمایند. همچنین رعایت مفاد مربوط به احداث ایستگاه‌های اتوبوس در راه‌های برون‌شهری (توضیحات بند 4-7-4 نشریه 415) در دستور کار قرار گرفت که در قالب آن مقرر شد جزئیات نقشه مجتمع شماره يك آزاد راه خرم آباد – پل زال شامل: تابلوهای ایمنی و عرض رمپ‌های ورودی و خروجی و ... به دبیرخانه کمیته ارسال و سپس ضمن بازدید اعضای کمیته از مجتمع مذکور تصمیمات لازم اتخاذ گردد. مطرح نمودن نقشه اداره‌کل راه و شهرسازی درخصوص احداث باند کندرو ورودی شهرستان دلفان به طرف خرم‌اّباد در جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان و تصمیم‌گیری در این رابطه دیگر مصوبه این جلسه بود. در این جلسه دبیر شورای ترافیک استان و معاونان حمل و نقل و فنی و نظارت اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان حضور داشتند. دستور کار اول این جلسه درخصوص انتقال پل عابر پیاده واقع در ورودی دانشگاه آزاد خرم‌آباد (کمالوند) به مقابل روستای پروانه بود که پس از بحث و بررسی مقرر شد اعضای کمیته به منظور جانمایی مکان اجرای طرح مذکور و تامین ایمنی از محل مورد نظر بازدید نمایند. همچنین رعایت مفاد مربوط به احداث ایستگاه‌های اتوبوس در راه‌های برون‌شهری (توضیحات بند 4-7-4 نشریه 415) در دستور کار قرار گرفت که در قالب آن مقرر گردید .جزئیات نقشه مجتمع شماره يك آزاد راه خرم آباد – پل زال شامل تابلوهای ایمنی و عرض رمپ‌های ورودی و خروجی و ... به دبیرخانه کمیته ارسال و سپس ضمن بازدید اعضای کمیته از مجتمع مذکور تصمیمات لازم اتخاذ گردد. مطرح نمودن نقشه اداره‌کل راه و شهرسازی درخصوص احداث باند کندرو ورودی شهرستان دلفان به طرف خرم‌اّباد در جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان و تصمیم‌گیری در این رابطه دیگر مصوبه این جلسه بود. در این جلسه دبیر شورای ترافیک استان و معاونان حمل و نقل و فنی و نظارت اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان حضور داشتند.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/e62cb512652f41ed90c4431cad2f7f1f_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF