راه اندازی سریع

نظارت سيستمي و ميداني بر مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و تيرپارك ها افزايش مي يابد
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/08/12
با هدف ارتقاء و بهبود سطح كيفيت  ارائه خدمات به كاربران جاده‌اي در مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپاركها، ازسوي كميته ويژه نظارت در استان‌ها بر امر بهره‌برداري از فضاها و اماكن عمومي مجموعه‌هاي يادشده نظارت جدي صورت مي‌گيرد . 
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، حميدرضا شهركي ثانوي مديركل دفتر امور سرمايه‌گذاري و نظارت بر بهره‌برداري اين سازمان با بيان اين مطلب  افزود: پيرو تأكيدات وزير راه و شهرسازي مبني بر بهبود سطح كيفي خدمات مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي به ويژه نمازخانه‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي موجود در آنها، كميته ويژه نظارت بر امر بهره‌برداري از سرويس‌هاي بهداشتي و نمازخانه‌هاي واقع در رستوران‌ها، جايگاه‌هاي سوخت، واحدهاي اقامتي و پذيرايي و مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي و تيرپارك‌ها براساس مصوبات ستاد هماهنگي خدمات سفر در سطح استان و شهرستانها با عضويت دستگاههاي ذي‌ربط تشكيل شد.
وي افزود : 
كميته ويژه نظارت ضمن  بازديد هاي مشترك نواقص موجود به صاحبان واحدهاي يادشده با ذكر مدت زمان رفع نواقص ابلاغ شد تا در صورت عدم رفع نواقص موجود با استفاده از ظرفيتهاي قانوني دستگاههاي عضو ،برخورد قانوني صورت گيرد
شهركي ثانوي همچنين بيان كرد :
به منظور نظارت بر امر بهره‌برداري از مجتمع هاي خدماتي رفاهي ، تير پارك ها و... در سطح استانها  كميته نظارت براساس ماده (23) وهمچنين كميسيون رسيدگي به تخلفات  بهره‌برداران مجتمع هاي خدماتي رفاهي موضوع و تيرپاركها  براساس ماده (24)  اصلاحيه طرح جامع خدمات رفاهي بين‌راهي‌ها  در ستاد مركزي  پيش بيني شده است.  
وي افزود :
در صورت عدم رفع موارد اعلامي كميته نظارت توسط بهره‌بردار و تكرار تخلف طبق گزارش كميته نظارت و تائيد و احراز آن ، اداره كل استان مراتب تخلف رابه دفترسرمايه گذاري و نظارت بر بهره‌برداري جهت تكميل پرونده اعلام كرده و دفتر مذكور موضوع تخلف را بصورت مستند و مستدل به دبيرخانه كميسيون رسيدگي به تخلفات مذكور  ارسال مي نمايد تا موردرسيدگي قرار گيرد. 
مدير كل دفترامورسرمايه گذاري ونظارت بر بهر ه برداري ياد آور شد :
تاكنون  حدود 160 فقره اخطاركتبي به بهره‌برداران مجموعه‌هاي يادشده ابلاغ گرديد تا نسبت به رفع نواقص اعلامي اقدام نمايند و در شش مورد موضوع به كميسيون يادشده ارسال گرديده و نسبت به صدور راي اقدام گرديده است.
وي از تهيه و تدوين شيوه‌نامه  الزامات رعايت اصول بهداشتي به خصوص در فضاهاي عمومي مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي و تير‌پارك‌ها خبر داد و افزود :
اين شيوه‌نامه با هدف ارائه راهنماي كلي مبني بر رعايت شرايط و اصول بهداشتي در مجموعه‌هاي يادشده به منظورتامين وارتقاء شرايط بهداشتي با رويكرد ايجاد يك رويه مناسب جهت رعايت الزاماتي، در حوزه بهداشتي مجتمع هاي خدماتي رفاهي/ تيرپاركها تدوين شد و به بهره‌برداران  مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي ابلاغ گرديده است.        
شهركي  اظهار داشت :
با استفاده از ظرفيتهاي قانوني شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي  ايران در قالب تشكيل كميته مشترك نظارت ،در صورت عدم توجه نسبت به رفع نواقص، هماهنگي لازم با شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه از طريق اداره كل استان مبني بركاهش سهميه سوخت در قالب تفاهم نامه منعقدشده ، انجام مي شود   
گفتني است ،در حال حاضر به منظور انجام بازديدهاي منظم، دوره اي و مستمر و پايش اطلاعات در اين زمينه وتسريع در انجام آنها ، سامانه نظارتي برخط طراحي وراه اندازي گرديده است كه سامانه مذكور مراحل آموزشي وآزمايش خود را درسه استان قم ، تهران و البرز سپري مي‌كند.
مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و نظارت بر بهره‌برداري تصريح كرد:
به محض آماده شدن نهايي ،سامانه يادشده در تمامي استانها مورد استفاده قرار خواهد گرفت وضمن مستند سازي اقدامات نظارتي و ايجاد امكان ارزيابي اقدامات استانها بر اساس اطلاعات وگزارش‌هاي موجود در سامانه، اقدامات آتي اثر گذارتر وسريعتر انجام خواهد شد .
http://www.rmto.ir/NewsAttach/shahrakii.jpg
پرینت خبر Convert to PDF