راه اندازی سریع

به منظور صيانت از حريم راه ها : حافظان حريم راه ها در جاده هاي مازندران مستقر شدند
روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان مازندران
1398/12/19
 اكيپ هاي حافظان حريم راه هاي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران با هدف صيانت از اين مهم و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در سطح محورهاي استان مستقر شدند. به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ، مهندس عباسعلی نجفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ضمن اعلام اين خبر افزود: مازندران به دليل شرايط جغرافيايي و طبيعي خود و همچنين نزديكي شهرها و روستاهاي اين استان به هم عليرغم آنكه غالب كاربري اراضي كشاورزي مي باشند اما به لحاظ تقاضاي بي شمار جهت تفكيك اراضي و بازده بودن كليه كاربرها در حاشيه راهها بويژه مشاغل متعدد مرتبط با نياز استفاده كنندگان از جاده ها ، اراضي مجاور حريم راهها اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه اين مهم عاملي شده تا ساخت و سازهايي در اراضي حاشيه راهها بدون مجوز از مراكز ذيربط بصورت غير مجاز صورت پذيرد و از طرفي به دليل رشد فزاينده ترافيك و توليد خودرو ، محورهاي استان نياز اساسي به ارتقاء و توسعه و تعريض داشته كه اين پديده ناموزون و نامتعارف اثرات بسيار سويي را در سطح محورها ايجاد نموده است. وي يادآور شد : از اين رو اين اداره كل اكيپ هاي ويژه حافظان حريم خود را در سطح محورهاي اصلي استان مستقر تا علاوه بر فعالیت های راهداری اقدامات بهنگامی را برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه ها در دستور کار خود داشته باشند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران صيانت از حريم راهها را به منظور توسعه آتي راه و حفظ سرمايه ملي ، از وظايف ذاتي عموم مردم دانست و خاطر نشان ساخت : يكي از وظايف مهم اكيپ مذكور جلوگيري از اشغال حريم راه و جمع آوري تابلوهاي غير مجاز در حاشيه راهها مي باشد.  نجفی خواستار عزم و ارادة ملي همه مردم علي الخصوص مالكين حاشيه راه ها در زمينه پاكسازي حريم راه ها شد و اظهار داشت : ساخت و ساز غير مجاز در حريم راه ها يعني استقبال از پيامدهاي ناگوار ترافيكي و ناامني شديد در سطح محورها و همينطور محدوديت اراضي براي توسعه و تعريض محورها كه اين مسائل مي تواند در سطح وسيع تر عاملي در جهت ركود توسعه همه جانبه اين استان سرسبز و ولايت مدار باشد. گفتني است مردم فهيم استان قبل از هرگونه فعاليتي در خصوص ساخت و ساز در حريم راه نسبت به اخذ مجوز لازم از اين اداره كل اقدام نمايند.
http://www.rmto.ir/news1396/_w/91722ba6e290429d8f5c3a44d5a72b5e_JPG.jpg
پرینت خبر Convert to PDF