راه اندازی سریع

روتیتر: در ارديبهشت ماه سال‌جاري اجرا مي‌شود:
طرح آمارگيري مبداء – مقصد حمل و نقل جاده‌اي
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1394/01/23

​طرح آمارگيري مبداء – مقصد حمل و نقل جاده‌اي در دو بخش باري و مسافري در روزهاي 16 تا 20 ارديبهشت ماه سال‌جاري در سراسر كشور از سوي معاونت برنامه‌ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجرا مي‌شود.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، فرامرز مداح مديركل دفتر فنا وري اطلاعات و ارتباطات اين سازمان با بيان اين خبر، افزود:
آخرين طرح آمارگيري مربوط به سال 83 بوده است كه باتوجه به ضرورت به هنگام‌سازي اطلاعات تهيه شده، طرح جديد با مشاركت كارشناسان ادارات كل حمل‌ونقل و پايانه‌هاي سراسر كشور و آمارگيران شركتهاي مجري طرح در 400 نقطه و 800 ايستگاه به مدت 4 روز بصورت شبانه روزي در سه شيفت صبح، عصر و شب اجرا مي‌شود.
مداح با اشاره به اين كه نتايج اين آمارگيري منجر به شناسايي قطب‌هاي توليد و جذب سفر باري و مسافري شده و  براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مورد ، توسعه شبكه راه‌ها و امكانات حمل و نقل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد، افزود: برنامه‌ريزي براي پوشش بهتر بارنامه و صورت وضعيت و افزايش درآمد سازمان، تعيين نحوه كنترل عملكرد ناوگان، افزايش بهره‌وري ناوگان عمومي، آماده‌سازي امكانات لازم بين راهي براساس تقاضاهاي سفر، اتخاذ سياست‌هاي لازم درخصوص ايمني مسافر، اصلاح دستورالعمل‌‌ها و روش‌هاي موجود و اطمينان از قابليت آنها و..، از جمله اهداف اين طرح مي‌باشد.
مديركل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان خاطرنشان كرد: در طرح آمارگيري سال‌جاري نسبت به سال 83، تعداد ايستگاه‌ها از  200 ايستگاه به 800 ايستگاه و تعداد ناحيه‌ها از 70 ناحيه به 120 ناحيه افزايش يافته است. همچنين براي نخستين بار در اين طرح علاوه بر ناوگان عمومي باري و مسافري  از سفرهاي سواري‌ شخصي هم پرسشگري مي‌شود.
وي با بيان اين كه در فاز اول،  جمع‌آوري اطلاعات از سوي آمارگيران صورت مي‌گيرد، افزود:
دوره آموزشي كارشناسان ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌ها و شركتهاي‌ مجري طرح به مدت دو روز در محل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي برگزار و موضوعات مرتبط با شناخت طرح ،‌ نحوه فرايند اجراي طرح ، دستورالعمل ها و ...  آموزش داده شد.

پرینت خبر Convert to PDF