روتیتر: از سال گذشته صورت گرفت
پياده سازي و اجراي سامانه مديريت روسازي راهها
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1396/04/26
سامانه مديريت روسازي راهها PMS، ابزاري كاربردي جهت برنامه‌ريزي و توسعه صحيح استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد در زمينه نگهداري راهها است.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي حيدر مطاعي مديركل دفتر نگهداري راههاي اين سازمان با اعلام اين مطلب افزود:
به منظور مديريت بهينه منابع و بررسي ميزان اثرگذاري هريك از سياست‌هاي اجرايي در بخش نگهداري از سطح شبكه راههاي كشور دفتر نگهداري راههاي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي  از سال گذشته، پروژه ايجاد و پياده سازي سامانه مديريت روسازي  PMS را به عنوان يك اولويت اصلي، در دستور كار خود قرار داده است كه در اين راستا اقدامات انجام شده از سوي دفتر نگهداري راهها در زمينه ايجاد و پياده‌سازي اين سامانه  با هماهنگي و همكاري نزديك از سوي ادارات كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي سراسر كشور صورت گرفت. 
مطاعي افزود: در نگاه اوليه، استفاده از روشهاي سنتي تعمير و نگهداري همواره ساده تر و كم هزينه تر از روشهاي نگهداري جديد بنظرمي رسند، اما بررسي‌ها بر اساس تحليل چرخه عمر راه ،‌گوياي اين حقيقت است كه بكارگيري هوشمندانه و علمي روشهاي جديد بهسازي، پتانسيل صرفه‌جويي قابل توجهي از سرمايه‌ها و منابع  كشور را به همراه خواهد داشت. 
وي خاطرنشان كرد: نگاه هوشمندانه و بلندمدت به پروژه‌‌ها، مديريت موثر و ديد فراگير گوياي لزوم دستيابي به دانش و بكارگيري تكنولوژي‌هاي جديد ، نظارت دقيق و مستمر بر اساس استاندارد¬ها و دستورالعملها، در پروژه‌هاي مرتبط است.
وي اعلام كرد: عملكرد پخش آسفالت‌ در جاده‌هاي كشور در سال 1395 معادل با  1 / 10  ميليون تن بوده است. در همين مدت  3637 كيلومتر روكش آسفالت گرم (آزادراه، بزرگراه، اصلي)، 824 كيلومتر لكه گيري، 1640 ماسه آسفالت ،‌69 بازيافت گرم، 2210كيلومتر درزگيري، 4001 كيلومتر فاگ سيل، 495 كيلومتر چيپ سيل و سيل كت 298 كيلومتر ميكرو سرفيسينگ در سطح راههاي كشور انجام گرفته است. 
مديركل دفتر نگهداري راهها گفت: بررسي و پيش‌بيني عملكرد روسازي راه، داراي ماهيت پيچيده‌اي است كه تحت تأثير عوامل مختلفي مانند شرايط بارگذاري، شرايط جوي و محيطي، نحوه ساخت، مصالح، طراحي و اجرا است. به همين دليل، ‌وجود يك چارچوب هماهنگ قابل اجرا در حوزه كنترل،‌ نظارت و مديريت امري لازم و غير قابل انكاراست. استفاده از دانش مهندسي سيستمها منجر به يك راه حل معجزه آميز و جديد در حل اين مساله نمي‌شود، اما تاثير شاياني در سازماندهي و ايجاد بستر علمي بمنظور مديريت شبكه دارد.  
مطاعي افزود: امكان برنامه‌ريزي در سطح شبكه راهها،‌ انتخاب پروژه بهينه و انتخاب گزينه از مهترين دستاوردهاي پياده‌سازي سامانه مديريت روسازي است. اين قابليت امكان سياستگذاري،‌ بودجه‌بندي و تخصيص در سطح كلان و برش استاني را بوجود آورده است. 
وي با بيان اين كه روند رو به رشد بكارگيري تكنولوژي‌هاي جديد و شروع فاز تحقيق و توسعه با كمك اين ابزار  در حال شكل‌گيري است، افزود: بايد هم‌زمان، توجه ويژه‌اي به استفاده كاربردي از خروجي‌هاي سامانه، از سوي ادارات كل راهداري و حمل‌و‌نقل جاده‌اي  گردد.
پرینت خبر Convert to PDF