پروژه‌هاي ايمن سازي واصلاح مقاطع پرحادثه راهاي كشور باقوت درحال اجراست
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1396/04/26
با شناسايي1585 نقطه پر تصادف در سطح جاده های کشوردر سال گذشته ، طرح هاي مطالعاتي و ايمن سازي اين نقاط از سوي شركت هاي مهندسي مشاور در دست اجرا است.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ، رضا اكبري مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه ‌فنی راه‌هاي اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: پس از مشخص شدن پراکندگی‌ و موقعیت نقاط پرتصادف بر روی نقشه راه‌ها و تهیه  بانک اطلاعاتی،فهرست تمام این نقاط از سوي دبير كميسيون ايمني راهها به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
اکبری افزود: دراواخر سال قبل مقررگرديد در گام بعدی در مدت یک ماه ، علائم آشکارسازی در كليه اين نقاط نصب  شده و در مدت 6 ماه،تهيه طرح ايمن سازي اساسي جهت مطالعه به مهندس مشاور واگذار ‌شود. همچنین ظرف یک ماه باید نسبت به بازدید ایمنی و کنترل و تامین  الزامات ایمنی راه  در آن نقاط اقدامات لازم انجام  گيرد كه به ترتيب مراحل درحال انجام است .
وی خاطرنشان کرد: تعدادی پروژه نیمه کاره و در دست اقدام در راه‌های کشور وجود داردکه آنها نیز تحت عنوان نقاط پرحادثه در سنوات قبل شناسايي و مشخص شده‌اند که شامل احداث راه، پل، تونل وتقاطع همسطح و غیر همسطح نیز دردستوركار قراردارند .
مدیر کل دفتر نگهداری ابنیه فنی راه‌هاي سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌اي با بیان اینکه در سال گذشته حدود 600 عنوان پروژه شامل احداث تقاطع همسطح و غیرهمسطح و ايمن سازي راهها و نقاط حادثه خيز وجود داشت ، گفت: پس از تهیه فهرست نهایی نقاط پرتصادف ، سه سوال از استان‌ها پرسیده شد با اين مضمون كه ؛ چه تعداد از نقاط پرتصادف در سال‌های گذشته آشکار سازی شده است؟ چه تعداد از نقاط پرتصادف جديد جزو 600 پروژه موجود هستندکه با تكميل پروژه، بر طرف می‌شود؟ و چه تعداد جزو باند دوم‌هاي در حال ساخت هستند؟ زیرا تعداد قابل ملاحظه اي پروژه تحت عنوان احداث باند دوم توسط شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور همچنين ادرات كل استاني در حال اجرا هستند وبادرنظرگرفتن آنها  و با تکمیل پروژه‌ها  ،اصلاح وبهسازي  تعدادي از نقاط پرتصادف به انجام‌ ميرسد .
اکبری با اشاره به پاسخ استان‌ها به این سه سوال اعلام کرد: از 1585 نقطه ، 583 نقطه قبلا آشکار سازی و ۹۹۶ نقطه باقی مانده بود، همچنین ۱۶۲ نقطه جزو پروژه¬هاي در حال اجرا است و ۲۲۴ پروژه در مسیرهای باند دوم در حال احداث قرار دارد که توسط بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازي در حال پیگيری است.
مديركل نگهداري ابنيه فني راههاي سازمان راهداري وحمل‌ونقل جاده‌اي با اشاره به اعتبار لازم برای شروع آشکارسازی نقاط پر تصادف بیان كرد:  برای این امر 12 میلیارد تومان برای نصب تابلو وعلائم و آشكارسازي 996 نقطه از منابع اعتباري اين سازمان تامین گردید و در قالب جدول به استان‌ها ابلاغ شدکه رقم تخصیصی بر مبنای توزیع ۱۵۸۵ نقطه بوده است.
وي افزود: دو فرم ساده و صورت جلسه نیز برای استان‌ها ارسال شد تا اقدامات انجام شده را در آن ذکر کنند و با تصویر به امضای سه مدیر استانی شامل فرمانده پلیس راه، مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده اي  و مدیرکل راه و شهرسازی استان برسد. 
اكبري، با بيان اين كه پیش از بهمن ماه سال ۹۵، کار آشکارسازی نقاط پر تصادف در استان‌ها انجام شد، افزود:اقدام بعدی ، واگذاری این نقاط طبق شرح خدمات 40 صفحه‌ای مورد تصویب سازمان برنامه و بودجه به مشاور بود که باید طبق دستور‌العمل، توسط ادارات کل راه و شهرسازی انجام می‌شد، اما از آنجايي كه  بحث ادغام بخش راهداری در ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان‌ها درحال انجام بود ، موضوع از طريق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده¬اي پيگيري شد و شرح خدمات مذكور از سوی سازمان با صرف بیش از صدها ساعت کار مطالعاتی، به صورت چکیده در قالب یک چك ليست تفصيلي همراه با راهکارها و کروکی در يك فرمت مشخص تعيين و به مهندسين مشاور واگذار شد. 
وي درادامه توضيحات خود با اشاره  به اینکه مطالعه و تهيه طرح ايمن سازي 1585 نقطه پر تصادف به 14 شرکت مهندسی مشاور واگذار شد، گفت:برای مطالعه اين طرح 25 میلیارد ريال اعتبار تامين گرديد و 14 قرارداد نيز منعقد شد. وبا  برگزاری کارگاه های آموزشی  4 روزه برای شرکت‌های مهندسین مشاور برگزیده از بین مهندسان مشاور فعال در حوزه راه و ترابري ، وبرتمامي نكات لازم قبل ازآغاز فعاليت تاكيد جدي صورت پذيرفت.
مدیرکل دفتر ابنیه فنی راه‌هاي سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به پيگيريهاي جدي جهت تامین اعتبار 2000 میلیارد تومان جهت رفع کامل این نقاط ازمبادي ذيربط و برنامه های سال 96 اين سازمان در قبال رفع نقاط پر تصادف  خاطرنشان کرد: 200 نقطه نیمه کاره از قبل وجود دارد و 500 نقطه جديد از فهرست 1585 نقطه برای اصلاح در برنامه سال جاري قرار خواهد گرفت به طوری که پس از اتمام بررسی توسط مهندسان مشاور، پروژه ها به سرعت برای اجرا در قالب مناقصه به پیمانکاران واگذار خواهد شد. 
وی در پايان با بیان اینکه 220 میلیارد تومان اعتبار مصوبی است که برای اجرای این طرح اختصاص داده شده، خاطرنشان کرد:كليه اطلاعات مستخرج از شناسنامه تمام 3 هزار نقطه داراي تصادف، به لحاظ آماري تجزیه و تحلیل شده است و عصاره يافته¬هايي که در این داده ها وجود داشت هم اكنون استخراج شده كه در قالب گزارش تحليلي دیگری می تواند ارائه شود و مورد استفاده قرار گيرد.
اين گزارش مي افزايد مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در جلسه ۸۵ کمیسیون ایمنی راه‌ها به تشریح گزارش این سازمان در قبال اجراي دستورالعمل شناسایی و اولويت بندي و رفع نقاط پرتصادف پرداخت و گفت: اين موضوع تاكنون طی 4 جلسه در كميته ذيربط در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز ارائه گردید و به جهت اقدامات قابل توجهي كه در اين راستا انجام شده است، مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته است .
پرینت خبر Convert to PDF