اخبار : افزايش 18 درصدي تردد وسايل‌نقليه جاده‌اي در نيمه اول شهريور ماه سال‌جاري