راه اندازی سریع

معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي:
استفاده از فن آوريهاي روز دنيا در بهسازي ونگهداري آزادراهها ضروري است
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1397/06/21

خداداد مقبلي معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي دربازدید از ازادراه قم – کاشان عنوان کرد : تسریع دربهسازی ، ایمن سازی حداکثری وکاهش هزینه ها درامر نگهداری راهها ، منوط به استفاده از فن آوریهای روز است.

 به گزارش روابط عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در سفر معاون برنامه ریزی اين سازمان وهیات همراه به استان قم ، ضمن بازديد از آزادراه قم – کاشان ، نحوه ارائه خدمات به رانندگان و همچنین نحوه نگهداری و تامین ایمنی آزادراه قم – کاشان مورد بررسی قرار گرفت و برضرورت نظارت ادارات کل استانی برنوع و نحوه نگهداری و ارائه خدمات توسط بهره برداران آزادراهی کشور تاکید شد .

 درادامه این بازدید درجلسه ای که در محل دفتر این آزادراه تشکیل شد معاون برنامه ريزي سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور اظهار داشت : آزادراه قم – کاشان از محورهای ترانزیتی کشور می باشد و باید بهره بردار نسبت به ارائه خدمات جاده ای دردوبخش نگهداری و ایمن سازی به رانندگان و مسافران ساعی تر ازگذشته اقدام نماید.

وی استفاده از فن آوریهای روز در امر نگهداری راهها رااز جمله فاکتورهای مهم در راستای تسریع در اجرا ، کاهش در هزینه و ارائه کیفیت مطلوب درخدمات جاده ای دانست و خاطر نشان كرد : شرکتهای بهره بردار در قبال دریافت عوارض و دیگر درآمدهای مترتب بر تولی امر آزادراههای کشور ، باید به ارائه خدمات حداکثری به خصوص بهسازی راهها اقدام نمایند . وی خاطر نشان ساخت : ادارات کل استانی به عنوان نمایندگان مردم باید در امر نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط شرکتهای بهره بردار از آزادراههای کشور حضوری جدی تر از گذشته داشته باشند .

وی ادامه داد : با توجه به ایام پایانی تابستان و نزديك شدن به دهه محرم که تردد انبوهی از زائران و مسافران جاده ای را متوجه محورهای مواصلاتی ، به خصوص آزادراههای قم – کاشان و قم- تهران می نماید ، ضرورت اجرای طرحهای زود بازده در قالب آرامسازی و نصب المانهای ایمنی جاده ای رادوچندان مي كند .

 مقبلی از دیگرآیتم های مهم در امر ایمن سازی آزادراه قم – کاشان به تعمیرو تعویض گاردریلها اشاره کرد و اظهار داشت : لزوم همکاری و وظیفه نظارتی ادارات کل استانی اقتضا میکند که این ادارات برنوع و نحوه اجرای طرح های نگهداری ازراهها توسط شرکتهای بهره بردار نظارت کامل داشته باشند.

http://rmto.ir/NewsAttach/2106972.jpg
پرینت خبر Convert to PDF