راه اندازی سریع

سرپرست دفتر نگهداري راهها معرفي شد
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/03/13

​طي مراسمي با حضور معاونان راهداري و راه فرعي و روستايي ، مديران كل و معاونان دفاتر زيرمجموعه اين معاونت ها ، افشين پيرنون به عنوان سرپرست دفتر نگهداري راهها معرفي شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ،حيدر مطاعي معاون راهداري اين سازمان با حضور در اين مراسم ضمن قدرداني از خدمات تخصصي رضا اكبري مديركل اسبق دفتر نگهداري راهها ، اظهار داشت :
دكتر اكبري از مديران توانمند ، اخلاق مدار و تخصصي در حوزه راهداري است كه اميد است در مسووليت جديد خود به عنوان معاون راه فرعي و روستايي سازمان در راستاي توسعه اين بخش و ارتقاي سطح سرويس و خدمات قابل ارايه به كاربران اين بخش گسترده از راههاي كشور با بهره گيري از تخصص و توان خود و نيروي انساني توانمند ، همچنان موفق عمل كند .
اين گزارش حاكي است رضا اكبري مديركل سابق دفتر نگهداري راهها گزارشي از فعاليتها و اقدامات انجام شده در دوره تصدي خود ارايه كرد و بر لزوم انجام كار تيمي و تعاملات در حوزه نگهداري راهها با توجه به سختي انجام كار با توجه به كمبود اعتبارات و وسيع بودن حوزه كاري تاكيد كرد .
همچنين افشين پيرنون سرپرست دفتر نگهداري راهها طي سخناني به برنامه هاو اهداف و فعاليتهاي پيشنهادي خود در اين بخش اشاره كرد و خواستارتعامل و همكاري كليه دفاتر زير بخش معاونت راهداري در جلسات ارتقاي اهداف و راهكارهاي اجرايي شد .

http://www.rmto.ir/NewsAttach/120398.jpg
پرینت خبر Convert to PDF