راه اندازی سریع

حراست پشتوانه اي محكم براي سلامت جامعه اداري كشور است
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1398/09/12
معاون وزيرراه و شهر سازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور در مراسم توديع و معارفه مدير كل دفتر حراست اين سازمان برنقش حراست در زمينه پيشگيري از بحران هاي مختلف تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، عبد الهاشم حسن نيا ، معاون وزير راه و شهر سازي ورئيس اين سازمان باذكر سجاياي اخلاقي محمد علي نوري، مدير قبلي حراست از زحمات وي قدر داني كرد و انتخاب محمد حسين ياري ، مدير جديددفتر حراست را تبريك گفت.
حسن نيا با اشاره به وظايف سازمان راهداري در زندگي روز مره مردم گفت :حراست مي تواند در زمينه حفاظت و جلوگيري از هرگونه تهديد و خطر احتمالي در حوزه امنيت به عنوان پشتوانه محكم براي امنيت سازمان و كشور عمل كند.
براساس اين گزارش حسن پور مدیر کل خدمات اجتماعی سازمان حراست كل كشور در خصوص كار حراست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: اولويت اصلي بحث صيانت از سرمايه ها توسط  مديران است و اطلاع رساني به مجموعه درون سازماني و وزارتي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي با ابراز خرسندي از عملكرد مثبت مديريت حراست سازمان راهداري در بحران هاي سال گذشته در بحث سيل، مطالبات رانندگان و اربعين گفت:اقدامات  سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي در مقابله با بحران هاي ياد شده قابل تحسين است.
مدير حراست كل كشور خاطر نشان كرد ، براي پيشگيري از بحران هاي مختلف بايستي با استفاده از تجربيات گذشته پيش بيني بحران هاي پيش رو را داشته باشيدو باتقويت نظارت بر استانها و اطلاع رساني به موقع از بروز بحران جلوگيري نمائيد.
در اين مراسم  دکتر  حسيني مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست  وزارت راه و شهر سازي نيز با تاكيد بر جايگاه مهم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در مجموعه وزارت مطبوع تصريح كرد:
با توجه به مسئوليت هاي مهمي كه سازمان راهداري در عرصه حمل و نقل ، راهداري و ماموريت جديد حوزه راههاي روستايي دارد ، پويايي و تعالي اين سازمان موجب توسعه و تعالي اقتصاد كشور خواهد شد.
وي خواستار توجه وي‍‍‍‍‍ژه به ماموريت هاي سازمان راهداري شد و افزود: عدم توجه به در خواست هاي معقول و معوقات نيز مي تواند، تهديد جدي رابراي امنيت و پويايي سازمان بوجود آورد.
وي باتاكيد بر شرايط خاص اقتصادي كنوني و كمبود هايي كه در حوزه منابع و اعتبارات وجود دارد گفت:دقت در سياستگذاري ها ،برنامه ريزي دقيق و حفظ و نگهداري زير ساخت ها نشانه مديريت موفق مجموعه در مقابله با بحران هاي اساسي است.
وي بااشاره به اينكه پيشگيري اصل مهم در حراست است گفت: براي پيشگيري از بحران هاي احتمالي شفاف سازي فرآيندها نقش مهمي در جلوگيري از ايجاد بحران ها دارد .
گفتني است در پايان اين مراسم در حضور اعضاي هيات عامل سازمان با اهداي لوح تقدير از خدمات محمد علي نوري مدير كل سابق حراست تقدير شد و حكم محمد حسين ياري مدير كل جديد دفتر حراست سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي توسط رئيس سازمان و مديران حراست كل كشور و وزارت راه و شهر سازي به ايشان اهدا شد.

http://rmto.ir/NewsAttach/herasat11998.jpg
پرینت خبر Convert to PDF