راه اندازی سریع

در نشست مجازي مجمع عمومي سازمان تاييد شد :
عملكرد و صورت‌هاي مالي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي در سال 98
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
1399/06/25
نشست مجازي مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با حضور معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، اعضاي هيأت عامل اين سازمان و نمايندگان اصلي مجمع برگزار و صحت صورت‌هاي مالي سال 98 مورد تائيد قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، شهرام آدم‌نژاد معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي، ضمن تقدير از عملكرد اين سازمان از زمان شيوع و همه گيري بيماري كويد 19 ،اظهار داشت:
عليرغم آسيب پذيري بخش حمل و نقل جاده اي در سال جاري ، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و اعضاي هيأت عامل، معاونين، مديران كل و كليه كاركنان از همه امكانات و ظرفيت‌ها بهره گرفته و پاسخگويي مناسب و عملكرد قابل قبولي به هم وطنان و كاربران بخش حمل و نقل جاده اي فراهم كردند.
وي افزود: در بخش راهداري هم اقدامات مؤثري از سال گذشته تا كنون انجام شده است ازجمله راه اندازي سامانه جامع راهداري و پروژه هاي ساخت راه هاي روستايي كه به ميزان قابل توجهي تحقق يافته است و با قوت استمرار دارد.
 معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر بهره گيري از تحليل هاي علمي و تخصصي در ارتقاي بهره وري در بخش حمل و نقل ، افزود : در اين راستا مي بايست شاخص هاي كمي در حوزه حمل و نقل جاده اي كالا تدوين شده وبا تحليل هزينه –فايده عملكردها ، به راه كارهاي اثربخش  دراين بخش دست يافت.
براساس اين گزارش، عبدالهاشم حسن‌نيا معاون وزير راه و شهرسازي، اولويت‌ اصلي برنامه‌هاي اين سازمان را ارتقاي ايمني راه‌ها و برقراري تردد ايمن و روان در محورهاي مواصلاتي كل كشور اعلام كرد و افزود:
عليرغم كاهش اعتبارات در سال‌ گذشته با تلاش نيروهاي ستادي و استاني دركليه سطوح و به‌كارگيري بهينه از امكانات موجود ،عمليات راهداري و ايمن سازي جاده ها  و توسعه زيرساخت ها به ويژه راه هاي روستايي به انجام رسيد كه اين امردر سال جاري نيز به طور مستمر ادامه دارد.
وي افزود: رسيدگي به مشكلات شاغلين و رانندگان تلاشگر بخش حمل و نقل جاده اي كه در شرايط موجود ناشي از شيوع ويروس كرونا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در جاده ها فعاليت دارند از ديگر برنامه ها و اقدامات اولويت دار است كه در تعامل با انجمن هاي صنفي در دست پيگيري و انجام است.
اين گزارش حاكي است محمد تيموري معاون توسعه مديريت و منابع سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، گزارش مقايسه اي عملكرد و اهداف كمي و پيش بيني شده مربوط به بودجه جاري در سال 98  را ارايه كرد و افزود:
اقدامات و فعاليت‌هاي اين سازمان در بخش‌هاي اصلي ايمني، حمل و نقل، برنامه‌ريزي و فن‌آوري‌، توسعه مديريت و منابع، راهداري و نگهداري راه‌ها، از محل منابع داخلي ، منابع عمومي و رديف‌هاي قانوني مندرج در پيوست اعتبارات تخصيص داده شده، به انجام رسيد و هدف‌گذاري‌ها نيز بر اين اساس ، تحقق يافت.
گفتني است در ادامه اين نشست، گزارش حسابرسي مستقل به مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي قرائت شد و اعضاي هيأت عامل، مديركل امور مالي و منابع و مديركل دفتر برنامه و بودجه اين سازمان، درخصوص ابهامات و سؤالات مطروحه، پاسخ‌هاي لازم را ارايه كرده و در نهايت صحت صورت‌هاي مالي  سال 98 مورد تاييد قرار گرفت.


http://rmto.ir/NewsAttach/2506999.jpg
پرینت خبر Convert to PDF