ویرایش شده: 28/05/1436 5:20 غ.و

در خصوص طرح سهميه بندي سوخت بر مبناي پيمايش نظر شما چيست؟

​با شركت در اين بحث و ارائه نظرات سازنده، دولت را اجراي هر چه بهتر اين طرح ياري نمائيد.

​با شركت در اين بحث و ارائه نظرات سازنده، دولت را اجراي هر چه بهتر اين طرح ياري نمائيد.

13/05/1436 5:25 غ.و5
http://srv302:83/sites/mysite/User%20Photos/Profile%20Pictures/ttoir_R-Afshari_MThumb.jpg" alt="تصویر: roozbeh Afshari" />
roozbeh Afshari
28/05/1436 5:20 غ.و
ویرایش شده: 28/05/1436 5:20 غ.و
با سلام.ضمن خسته نباشید به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با توجه به صدور این موضوع  که سوخت طبق بارنامه و مسافت کارت سوخت راننده شارژ شود لذا در این صورت بعضی از رانندگان بدون خارج شدن از شهر بارنامه دریافت کرده و کارت سوختشان شارژ میگردد که در این صورت با قاچاق سوخت هیچ فرقی نداشته .و باید در این خصوص کمی تعمل کرد و طرح ونقشه خوبی ایفا کرد

با سلام.ضمن خسته نباشید به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با توجه به صدور این موضوع  که سوخت طبق بارنامه و مسافت کارت سوخت راننده شارژ شود لذا در این صورت بعضی از رانندگان بدون خارج شدن از شهر بارنامه دریافت کرده و کارت سوختشان شارژ میگردد که در این صورت با قاچاق سوخت هیچ فرقی نداشته .و باید در این خصوص کمی تعمل کرد و طرح ونقشه خوبی ایفا کرد

با سلام.ضمن خسته نباشید به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با توجه به صدور این موضوع  که سوخت طبق بارنامه و مسافت کارت سوخت راننده شارژ شود لذا در این صورت بعضی از رانندگان بدون خارج شدن از شهر بارنامه دریافت کرده و کارت سوختشان شارژ میگردد که در این صورت با قاچاق سوخت هیچ فرقی نداشته .و باید در این خصوص کمی تعمل کرد و طرح ونقشه خوبی ایفا کرد14/05/1436 9:00 غ.و0
http://srv302:83/sites/mysite/User%20Photos/Profile%20Pictures/ttoir_R-Afshari_MThumb.jpg" alt="تصویر: roozbeh Afshari" />
roozbeh Afshari
28/05/1436 5:20 غ.و
ویرایش شده: 08/06/1436 10:56 غ.م
با سلام و عرض خسته نباشيد
موضوع اول اينكه با توجه به ناهمگن بودن پراكندگي واحدهاي صنعتي در كشور و اينكه اغلب كاميونها در مقصد خود باري جهت حمل يافت نكرده و بايد مسافت زيادي را به جهت بارگيري و تهيه بارنامه طي نمايند فلذا نياز به سوخت براي جبران مسافت كه گاهي به بالاي 500 كيلومتر براي مناطق جنوب شرق ميرسدآيا براي اين موضوع چاره اي انديشيده شده است؟  ( با توجه به مورد ياد شده هزينه هاي حمل و نقل بالا رفته و راننده يا صاحب كالا دچار مشكل در تامين هزينه هاي جاري خواهند شد)
موضوع دوم:كاميون هاي شهري كمپرسي و... كه در مسافت هاي كوتاه و يا معادن مشغول فعاليت مي باشند و به علل مختلف دريافت بارنامه به هيچ وجه امكان پذير نبوده يا مقرون به صرفه نمي باشد و هزينه هاي حمل را به طور سرسام آوري بالا مي برد به چه گونه اي سوخت خود را تامين نمايند؟
موضوع سوم: مسافت هاي طي شده جهت جابه جايي تا محل بارگيري و رفت و آمد در بنادر چگونه محاسبه خواهد شد؟
(لازم به ذكر است با توجه به بررسي صورت گرفته توسط اينجانب به عنوان راننده گاها" مسافت هاي اضافه بر مسير اصلي تا 30% مي باشد به عنوان مثال مسير تهران تا بندر عباس 1300 كيلومتر مي باشد كه رفت و برگشت ميشود 2600 كيلومتر ولي طي بررسي انجام گرفته از شروع حركت جهت بارگيري در تهران تا تخليه بار برگشتي در تهران مقدار 3200 كيلومتر مسافت طي شده است كه مقصد خود بندرعباس بوده است و شهرهاي اطراف جاي خود دارد)
موضوع چهارم: گاها" آدرس هاي نادرستي كه از سوي شركت هاي حمل و نقل درج ميگردد و هيچگونه مرجع رسيدگي نيز به اين مساله وجود نداشته و امكان دريافت مجدد بارنامه به دليل نبود شركت حمل و نقل در مقصد نمي باشد و يا صاحب كالا هزينه هاي مربوط به آن را عهده دار نمي گردد و شركت هاي حمل و نقل به دليل نبود الزام پاسخو نمي باشد . در اينگونه موارد آيا چاره اي انديشيده شده است؟ 
از:roozbeh Afshari
پست شده: 1393/12/27 05:20 ب.ظ
موضوع: در خصوص طرح سهميه بندي سوخت بر مبناي پيمايش نظر شما چيست؟

​با شركت در اين بحث و ارائه نظرات سازنده، دولت را اجراي هر چه بهتر اين طرح ياري نمائيد.

با سلام و عرض خسته نباشيد
موضوع اول اينكه با توجه به ناهمگن بودن پراكندگي واحدهاي صنعتي در كشور و اينكه اغلب كاميونها در مقصد خود باري جهت حمل يافت نكرده و بايد مسافت زيادي را به جهت بارگيري و تهيه بارنامه طي نمايند فلذا نياز به سوخت براي جبران مسافت كه گاهي به بالاي 500 كيلومتر براي مناطق جنوب شرق ميرسدآيا براي اين موضوع چاره اي انديشيده شده است؟  ( با توجه به مورد ياد شده هزينه هاي حمل و نقل بالا رفته و راننده يا صاحب كالا دچار مشكل در تامين هزينه هاي جاري خواهند شد)
موضوع دوم:كاميون هاي شهري كمپرسي و... كه در مسافت هاي كوتاه و يا معادن مشغول فعاليت مي باشند و به علل مختلف دريافت بارنامه به هيچ وجه امكان پذير نبوده يا مقرون به صرفه نمي باشد و هزينه هاي حمل را به طور سرسام آوري بالا مي برد به چه گونه اي سوخت خود را تامين نمايند؟
موضوع سوم: مسافت هاي طي شده جهت جابه جايي تا محل بارگيري و رفت و آمد در بنادر چگونه محاسبه خواهد شد؟
(لازم به ذكر است با توجه به بررسي صورت گرفته توسط اينجانب به عنوان راننده گاها" مسافت هاي اضافه بر مسير اصلي تا 30% مي باشد به عنوان مثال مسير تهران تا بندر عباس 1300 كيلومتر مي باشد كه رفت و برگشت ميشود 2600 كيلومتر ولي طي بررسي انجام گرفته از شروع حركت جهت بارگيري در تهران تا تخليه بار برگشتي در تهران مقدار 3200 كيلومتر مسافت طي شده است كه مقصد خود بندرعباس بوده است و شهرهاي اطراف جاي خود دارد)
موضوع چهارم: گاها" آدرس هاي نادرستي كه از سوي شركت هاي حمل و نقل درج ميگردد و هيچگونه مرجع رسيدگي نيز به اين مساله وجود نداشته و امكان دريافت مجدد بارنامه به دليل نبود شركت حمل و نقل در مقصد نمي باشد و يا صاحب كالا هزينه هاي مربوط به آن را عهده دار نمي گردد و شركت هاي حمل و نقل به دليل نبود الزام پاسخو نمي باشد . در اينگونه موارد آيا چاره اي انديشيده شده است؟ 
از:roozbeh Afshari
پست شده: 1393/12/27 05:20 ب.ظ
موضوع: در خصوص طرح سهميه بندي سوخت بر مبناي پيمايش نظر شما چيست؟

​با شركت در اين بحث و ارائه نظرات سازنده، دولت را اجراي هر چه بهتر اين طرح ياري نمائيد.

با سلام و عرض خسته نباشيد
موضوع اول اينكه با توجه به ناهمگن بودن پراكندگي واحدهاي صنعتي در كشور و اينكه اغلب كاميونها در مقصد خود باري جهت حمل يافت نكرده و بايد مسافت زيادي را به جهت بارگيري و تهيه بارنامه طي نمايند فلذا نياز به سوخت براي جبران مسافت كه گاهي به بالاي 500 كيلومتر براي مناطق جنوب شرق ميرسدآيا براي اين موضوع چاره اي انديشيده شده است؟  ( با توجه به مورد ياد شده هزينه هاي حمل و نقل بالا رفته و راننده يا صاحب كالا دچار مشكل در تامين هزينه هاي جاري خواهند شد)
موضوع دوم:كاميون هاي شهري كمپرسي و... كه در مسافت هاي كوتاه و يا معادن مشغول فعاليت مي باشند و به علل مختلف دريافت بارنامه به هيچ وجه امكان پذير نبوده يا مقرون به صرفه نمي باشد و هزينه هاي حمل را به طور سرسام آوري بالا مي برد به چه گونه اي سوخت خود را تامين نمايند؟
موضوع سوم: مسافت هاي طي شده جهت جابه جايي تا محل بارگيري و رفت و آمد در بنادر چگونه محاسبه خواهد شد؟
(لازم به ذكر است با توجه به بررسي صورت گرفته توسط اينجانب به عنوان راننده گاها" مسافت هاي اضافه بر مسير اصلي تا 30% مي باشد به عنوان مثال مسير تهران تا بندر عباس 1300 كيلومتر مي باشد كه رفت و برگشت ميشود 2600 كيلومتر ولي طي بررسي انجام گرفته از شروع حركت جهت بارگيري در تهران تا تخليه بار برگشتي در تهران مقدار 3200 كيلومتر مسافت طي شده است كه مقصد خود بندرعباس بوده است و شهرهاي اطراف جاي خود دارد)
موضوع چهارم: گاها" آدرس هاي نادرستي كه از سوي شركت هاي حمل و نقل درج ميگردد و هيچگونه مرجع رسيدگي نيز به اين مساله وجود نداشته و امكان دريافت مجدد بارنامه به دليل نبود شركت حمل و نقل در مقصد نمي باشد و يا صاحب كالا هزينه هاي مربوط به آن را عهده دار نمي گردد و شركت هاي حمل و نقل به دليل نبود الزام پاسخو نمي باشد . در اينگونه موارد آيا چاره اي انديشيده شده است؟ 
01/06/1436 10:10 غ.و0
http://srv302:83/sites/mysite/User%20Photos/Profile%20Pictures/ttoir_R-Afshari_MThumb.jpg" alt="تصویر: roozbeh Afshari" />
roozbeh Afshari
08/06/1436 10:56 غ.م
ویرایش شده: 08/06/1436 10:56 غ.م
برای تریلیهای ترانزیت که درمراجعت به کشور خالی هستند راه کاری اندیشیده اند برای دریافت گازوییل


برای تریلیهای ترانزیت که درمراجعت به کشور خالی هستند راه کاری اندیشیده اند برای دریافت گازوییل


برای تریلیهای ترانزیت که درمراجعت به کشور خالی هستند راه کاری اندیشیده اند برای دریافت گازوییل

20/05/1436 11:31 غ.م0
http://srv302:83/sites/mysite/User%20Photos/Profile%20Pictures/ttoir_R-Afshari_MThumb.jpg" alt="تصویر: roozbeh Afshari" />
roozbeh Afshari
08/06/1436 10:56 غ.م
درج شده: 26/07/1436 9:05 غ.م
باسلام... به نظر من با اين كار فقط شركت هاي حمل و نقل درآمدشون دوچندان ميشه شايد از طرفي باعث شه كه جلوي قاچاق سوخت گرفته بشه ولي از طرفي راه رو براي سوء استفاده شركت هاي حمل و نقل باز مي كنه...

باسلام... به نظر من با اين كار فقط شركت هاي حمل و نقل درآمدشون دوچندان ميشه شايد از طرفي باعث شه كه جلوي قاچاق سوخت گرفته بشه ولي از طرفي راه رو براي سوء استفاده شركت هاي حمل و نقل باز مي كنه...


از:roozbeh Afshari
پست شده: 1393/12/27 05:20 ب.ظ
موضوع: در خصوص طرح سهميه بندي سوخت بر مبناي پيمايش نظر شما چيست؟

​با شركت در اين بحث و ارائه نظرات سازنده، دولت را اجراي هر چه بهتر اين طرح ياري نمائيد.

باسلام... به نظر من با اين كار فقط شركت هاي حمل و نقل درآمدشون دوچندان ميشه شايد از طرفي باعث شه كه جلوي قاچاق سوخت گرفته بشه ولي از طرفي راه رو براي سوء استفاده شركت هاي حمل و نقل باز مي كنه...

26/07/1436 9:05 غ.م0
26/07/1436 9:05 غ.م
درج شده: 01/08/1436 7:07 غ.م

در جواب تمامی عزیز ان 

من در امور حمل ونقل 20 سال فعالیت دارم 

به شما اطمینان میدم یکی از بهترین برنامه ها میباشد در جواب تمامی عزیز ان 

من در امور حمل ونقل 20 سال فعالیت دارم 

به شما اطمینان میدم یکی از بهترین برنامه ها میباشد از:roozbeh Afshari
پست شده: 1393/12/27 05:20 ب.ظ
موضوع: در خصوص طرح سهميه بندي سوخت بر مبناي پيمايش نظر شما چيست؟

​با شركت در اين بحث و ارائه نظرات سازنده، دولت را اجراي هر چه بهتر اين طرح ياري نمائيد.


در جواب تمامی عزیز ان 

من در امور حمل ونقل 20 سال فعالیت دارم 

به شما اطمینان میدم یکی از بهترین برنامه ها میباشد 


01/08/1436 7:07 غ.م0
01/08/1436 7:07 غ.م