ویرایش شده:

میزان سوخت بر اساس پیمایش

​اینجانب راننده مینی بوس مدل 56 درون شهری هستم که بیشتر سرویس مدارس انجام میدهم تا چندی پیش مشکل بیمه وتمدید هوشمد داشتیم همین مانده بود مشکل سوخت هم پیدا کنیم به خاطر اینکه به ما با این ماشین اصلا صورت وضیعت نمیدهند 

در ضمن مینی بوس ما اصلا اینقدر سهمیه ندارد که بخواهیم قاچاق سوخت هم بکنیم با تشکر

​اینجانب راننده مینی بوس مدل 56 درون شهری هستم که بیشتر سرویس مدارس انجام میدهم تا چندی پیش مشکل بیمه وتمدید هوشمد داشتیم همین مانده بود مشکل سوخت هم پیدا کنیم به خاطر اینکه به ما با این ماشین اصلا صورت وضیعت نمیدهند 

در ضمن مینی بوس ما اصلا اینقدر سهمیه ندارد که بخواهیم قاچاق سوخت هم بکنیم با تشکر

0
http://srv302:83/sites/mysite/User%20Photos/Profile%20Pictures/ttoir_R-Afshari_MThumb.jpg" alt="تصویر: roozbeh Afshari" />
roozbeh Afshari
نخیر
هیچ آیتمی برای نشان دادن در این نمای هیئت بحث "تخصيص سوخت بر مبناي پيمايش" وجود ندارد.