اطلاع رسانی

سامانه اضافه تناژ به منظور ايجاد امكان ثبت و گزارش گيري از اطلاعات مربوط به ميزان اضافه بار وسايل نقليه باري و مبالغ جريمه اخذ شده از رانندگان متخلف در محورهاي مواصلاتي بين شهري طراحي و پياده سازي شده است.

با توزين ناوگان حمل بار در پاسگاه هاي پليس راه مستقر در محورهاي بين شهري در صورت حمل بار اضافه توسط ناوگان فرم ثبت تخلف توسط پليس راه صادر و براي اداره كل حمل و  نقل و پايانه هاي استان مربوطه ارسال مي گردد. فرم مذكور در سامانه اضافه تناژ ثبت و براي راننده متخلفبا توجه به تعرفه هاي از پيش تعريف شده و ميزان اضافه بار برگه جريمه صادر مي شود. راننده متخلف با مراجعه به بانك و پرداخت جريمه و دريافت فيش و در نهايت ارائه فيش پرداختي به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان برگه ترخيص دريافت مي كند.

خصوصيات سامانه اضافه تناژ

-        امكان ثبت مشخصات رانندگان متخلف

-        امكان ثبت مشخصات وسايل نقليه متخلف

-        امكان ثبت مشخصات محموله ها و مسيرهاي طي شده

-        امكان ثبت مشخصات خودروها و انواع بارگيرها

-        امكان تعيين خسارت(جريمه) و صدور برگه خسارت

-        امكان ثبت فيشهاي پرداختي جريمه و صدور برگه ترخيص

-        امكان ثبت تعرفه جريمه هاي اضافه بار

-        امكان ثبت اطلاعات شركتهاي صادر كننده بارنامه، شهرهاي محل شماره گذاري خودروها، پاسگاه ها، محورهاي مواصلاتي و ...

 

خلاصه قابليت‌هاي سامانه اضافه تناژ

امكان افزودن انواع جديد بارگير و فرمولهاي محاسبه جريمه اضافه بار آنها و انعطاف پذيري در قبال تغيير تعرفه هاي جريمه از مهم ترين قابليتهاي سامانه مي باشد

از ديگر قابليتهاي سامانه به موارد زير مي توان اشاره كرد:

-        امكان دسترسي استانها به اطلاعات ثبت شده توسط استان به صورت فيلتر شده

-        قابليت تعريف گزارش جديد با استفاده از بخش توليد گزارش سامانه

-        متمركز بودن سامانه و  امكان اعمال تغييرات و دسترسي برخط استانها به نسخه هاي اصلاح شده سامانه

-        امكان انتقال كليه خروجي هاي سامانه به محيطهاي ورد و اكسل

  
تصویر: roozbeh Afshari
  • roozbeh Afshari
01395/2/7 09:50 غ.م
1395/2/7 09:50 غ.منخیر

 لینک سامانه


 مصوبات پیشنهادات

 مستندات