مجوز حمل کالا

كليه صاحبان كالاهاي ايراني كه از ناوگان خارجي (زميني، دريايي، هوايي) نسبت به حمل و ورود كالاهاي خود به داخل كشور استفاده مي‌كنند موظف به اخذ مجوز حمل كالا از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي هستند.به منظور تكريم متقاضيان دريافت مجوز حمل، در زير مقررات و قوانين جاري، گردش كار و فرم‌هاي لازم ارائه گرديده است تا متقاضيان محترم قبل از مراجعه به سازمان راهداري از چگونگي مراحل صدور اين مجوز اطلاع حاصل نمايند.
  
فرم اطلاعات صدور مجوز حمل كالاهاي وارداتي (تكميل توسط متقاضي)
مقررات حمل كالاهاي وارداتي كشور
مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي ترابري كشور
مدارك مورد نياز صدور مجوز حمل كالاهاي وارداتي
مدارك مورد نياز جهت استرداد وجوهات مربوط به استفاده از ناوگان خارجي
شيوه‌نامه تسهيل اجراي تبصره 2 قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
محمولات و مسيرهاي معاف از پرداخت عوارض تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
نحوه محاسبات عوارض موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي