پايانه‌هاي بار

  
  
  
  
  
  
آذربايجان شرقيتبريز*تبريز - صوفيان16000بهره‌برداري شده110
آذربايجان غربياروميه*اروميه – جاده شهيد كلانتري4243بهره‌برداري شده24
آذربايجان غربيسيمان اروميهاروميه - مهاباد2196بهره‌برداري شده23
اردبيلاردبيل (خصوصي)اردبيل – خلخال-در حال ساخت-
اردبيلسيمان (خصوصي)اردبيل – نمين2100بهره‌برداري شده25
اصفهاناميركبير*اصفهان – تهران10154بهره‌برداري شده78
اصفهانخميني شهر (خصوصي)خميني شهر-بهره‌برداري شده42
اصفهانشرق (خصوصي)اصفهان – نايين6300بهره‌برداري شده22
اصفهانمباركه (خصوصي)امباركه96000بهره‌برداري شده64
اصفهاننجف‌آبادنجف‌آباد – تيران1000بهره‌برداري شده11
اصفهانفلاورجان (خصوصي)اشترجان3500بهره‌برداري شده12
ايلامسيمان ( خصوص)ايلام – سرابله2000بهره‌برداري شده11
بوشهربوشهر (خصوصي)*بوشهر – برازجان85675بهره‌برداري شده18
برازجان (خصوصي)برازجان – كنارتخته3218بهره‌برداري شده16
تهرانپايانه كالاي تهرانتهران – ساوه50700بهره‌برداري شده264
چهارمحال‌وبختياريشهركردشهركرد – فرخ‌شهر2192بهره‌برداري شده16
خراسان جنوبيبيرجند*كمربندي بيرجند3690بهره‌برداري شده11
خراسان جنوبيقاين (خصوصي)قاين – روبروي نيروگاه برق3000بهره‌برداري شده10
خراسان جنوبينهبنداننهبندان - چاهداشي1000فعال4
خراسان‌رضويمشهد*مشهد – فريمان17452بهره‌برداري شده75
خوزستانبندر امام‌خميني*بندر امام – سه‌راهي سربندر10400بهره‌برداري شده84
خوزستانشهرک حمل و نقلاهواز - انديمشک90000فعال70
زنجانزنجان (خصوصي)*آزادراه زنجان – قزوين16000بهره‌برداري شده33
سمنانسمنان*سمنان – گرمسار4457بهره‌برداري شده30
سيستان‌ و بلوچستانزاهدانزاهدان – زابل7600بهره‌برداري شده38
سيستان‌ و بلوچستانچابهارچابهار – ايرانشهر5825بهره‌برداري شده20
سيستان‌ و بلوچستانبار خاش (خصوصي)خاش – سراوان3000بهره‌برداري شده10
فارساكبرآباد شيرازشيراز – اصفهان7650بهره‌برداري شده82
قزوينقزوين (خصوصي)*قزوين – بوئين‌زهرا7557بهره‌برداري شده48
كردستانسنندج*سنندج – كرمانشاه6500بهره‌برداري شده41
1 - 30بعدی