مديركل دفتر سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي:
1398/11/07
​​با توجه به آغاز مطالعات طرح تفصيلي مكانيابي احداث مجتمع هاي خدماتي-رفاهي بين راهي در محورهاي روستايي، استان گلستان به عنوان پايلوت مطالعاتي تعيين شده است​.
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها