1399/03/09
​بهسازی و ارتقای کیفی محورهای شریانی کشور و فراهم سازی بستر سفرهای ایمن و روان برای کاربران جاده یکی از مهم ترین اولویت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است. به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، رضا اکبری، معاون راهداری  این سازمان از محورهای شریانی استانهای البرز، قزوین ،قم ومرکزی بازدید کرد.
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها