در جلسه مجمع عمومي سازمان تأييد شد:
1398/10/29
​​جلسه مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با حضور معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، اعضاي هيأت عامل اين سازمان و نمايندگان اصلي مجمع و نمایندگان سازمان حسابرسی برگزار و صحت صورت‌هاي مالي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 97 مورد تصویب قرار گرفت.
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها