1399/07/06
​معاون سابق حمل و نقل در وزارت راه و ترابری، حمل و نقل جاده ای را پشتیبان جبهه های جنگ در دوران دفاع مقدس خطاب کرد و بر بزرگ شمردن جایگاه فعالان عرصه حمل و نقل در دوران دفاع مقدس تاکید کرد.​
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها