تصویر: roozbeh Afshari
  • roozbeh Afshari
01395/2/7 09:50 غ.م
1395/2/7 09:50 غ.منخیر

 اطلاع رسانی

 

سامانه طرح جامع حمل و نقل هوشمند (ITS)

 هدف این سامانه، استانداردسازی و یکپارچه‏ سازی داده‏هاي تجهیزات ITS در سطح جاده‏‌هاي كل كشورهمراه با مشخصات آنها در یک پایگاه داده منسجم و ایجاد محیط مديريت، پرسو و جو، گزارش‏گیری و داشبوردهای مدیریتی است. خروجی‏های این طرح، نیازهای عملياتي، اطلاعاتی، آماری مدیران در سطوح مختلف و تحلیلگران سازمان را تامین نموده و بستر انتقال خودکار و ساده اطلاعات از سامانه های مختلف به مركز و تجمیع و تلفیق این اطلاعات را فراهم می سازد و زمينه ارائه اطلاعات لازم به ديگر سامانه‏‌ها مانند پورتالهاي اطلاع رساني مانند 141.ir، دستگاههاي مربوطه مانند مركز فاوا پليس راهور، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و . . . ايجاد مي‏نمايد.

منابع داده‏ و تجهیزاتITS دراين طرح عبارتند از:

1)    سامانه های هوشمند كنترل سرعت

2)    سامانه های ترددشمار

3)    سامانه هایETC (اطلاعات تردد و تخلف)

4)    سامانه هایWIM

5)    اطلاعات تردد مراکز معاینه فنی

6)    اطلاعات تردد پایانه های مرزی

7)    اطلاعات تردد پایانه های باری

8)    اطلاعات تردد پایانه های مسافری

 

پایگاه داده و انبارداده

اطلاعات تجهیزات ITS با استفاده از وب سرویس از سامانه‏های مختلف به پایگاه داده مرکزی و از آنجا به انبارداده منتقل می‏گردند. برخی از پردازش هاي لازم هنگام انتقال به انبارداده صورت مي‏گيرند. خروجی های لازم از انبارداده توسط گروه های کاربری که توسط مدیر سامانه معرفی می‏گردندقابل استفاده و تحلیل خواهند بود.

 

وب سرویس دریافت اطلاعات

Web Serviceبه عنوان دروازه ورود اطلاعات (Gateway)عمل مي كند و مي‏تواند اطلاعات استاندارد مرتبط به ترددها را گرفته و در اختیار سامانه قرار دهد. دستگاههاي ITSبایستي  با استفاده از عناوین و اقلام اطلاعاتی استاندارد که قبلا تعریف شده است، اطلاعات مورد نیاز را يه این وب سرویس ارسال نماید. 

داشبوردهای مدیریتی، گزارشات و پرس و جو

ماژولهای سامانه نرم افزاری

1-    سامانه مدیریت اطلاعات و تنظیمات

2-    سامانه نمایش آنلاین تصاویر سطح کشور به صورت جامع(liveview)

 

3-    سامانه نمایش تجهيزات و اطلاعات ایستگاه‏ها روي نقشه

 

4-    سامانه مانیتورینگ تجهیزات ومدیریت نگهداری

 

  5-    سامانه مدیریت ارسال اطلاعات تخلفات به مركز فاوا پليس راهور

 

6-    سامانه مدیریت اطلاعات WIM

7-    سامانه مديريت و كنترل تجهيزات ITS

8-    سامانه مديريت اطلاعات شناسنامه اي تجهيزات ITS

استانداردسازي

استانداردسازي در سامانه مدیریت رکوردها برای ذخیره‏سازی، بازیابی،آرشیو، نگهداری، دستکاری داده‏ها و نمایش اطلاعات، اسناد، رکوردها و یا فایل های وابسته به عملیات ثبت تخلف اجرا مي گردد.ساختار ارتباطی سامانه:

 
 
 
 
 

 لینک سامانه

 مصوبات

 پیشنهادات

 مستندات