دستورالعمل های امور بین الملل

  
  
ضوابط ارئه خدمات در حمل و نقل مسافر برون مرزي
آيين‌نامه تاسيس و فعاليت شركت‌ها و موسسات مسافربري بين‌المللي
شيوه‌ نامه تسهيل اجراي تبصره 2 قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
ضوابط فعاليت حمل ونقل بين‌المللي مسافر