رؤسای پیشین سازمان
 

 رؤسای پیشین سازمان

 
  
  
  
  
  
  
عكسمعاون وزیر و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
نام و نام خانوادگيدكتر شهريار افندي زاده
پست سازمانيمعاون وزیر و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
تحصيلات:دكترا - مهندسي عمران (حمل‌ونقل)
تاريخ شروع به فعاليت
تاريخ اتمام فعاليت
 
عكس
نام و نام خانوادگيمهندس محمد بخارايي
پست سازمانيمعاون وزیر و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
تحصيلات:ليسانس مهندسي راه و ساختمان
تاريخ شروع به فعاليت
تاريخ اتمام فعاليت
 
عكس
نام و نام خانوادگيمهندس مسعود خوانساري
پست سازماني معاون وزير و رئيس سازمان حمل و نقل و پايانه هاي کشور  02/07/1376  تا 21/04/1382-                     معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 22/04/1382 تا 12/06/1384
تحصيلات:فوق ليسانس برنامه ريزي
تاريخ شروع به فعاليت
تاريخ اتمام فعاليت
 
عكس
نام و نام خانوادگيمهندس محمد سعيد ن‍ژاد
پست سازمانيمعاون وزیر و رئيس سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور
تحصيلات:فوق ليسانس رشته صنايع
تاريخ شروع به فعاليت
تاريخ اتمام فعاليت
 

کلیه حقوق سایت متعلق به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"