اداره كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي

​نشاني : ساختمان شماره 1: كرمان - بلوار جمهوري اسلامي- روبروي مجموعه ورزشي فجراداره كل راهداري وحمل‌ونقل جاده‌اي
ساختمان شماره2 :كرمان كيلومتراول جاده ايستگاه راه آهن جنب قرارگاه پليس راه
صندوق پستي: 3365-76135
كدپستي: 7618437417

  
  
  
  
سيدعلي حاج سيدعليخانيمديركل32613797 - 03432614074- 034
احسان عراقي زادهمعاون راهداري034-32615771034-32614793
مهدي صيفوريمعاون حمل و نقل32614791 - 034
ناصر ميرزاييمعاون توسعه مديريت و منابع 3265774- 03432614793- 034
علي عبدالهيمعاون فني و اجرايي034-32618103
محمد زنگي آباديروابط عمومي32615768 - 03432614793- 034
تلفن گوياتلفن گويا32614795 - 034
تلفنخانهتلفنخانه5 -32614794 - 03432614793- 034