اخبار استان آذربایجان شرقی

   
  
  
  
تقدیرازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برای نظارت برفعالیت مراکزمعاینه فنی استان1396/11/01روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
استانداری آذربایجان شرقی ازتلاشهای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای اجرای طرح کاهش محدوده آلودگی هوای کلانشهرتبریز ونظارت برفعالیت مراکزمعاینه فنی استان تقدیرنمود
اجراي طرح های آموزشي ارتقاي ايمني تردد جاده اي 1396/10/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طرح های ارتقای ایمنی درراههای آذربایجان شرقی درقالب آموزشی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اجرامی شود
سامانه توزيع سوخت هوشمندبرخط سازگاربا سيستمCMMSدرآذربايجان شرقی اجرامي شود.1396/10/20روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
سامانه توزيع سوخت هوشمندبرخط سازگارباسيستمCMMS دراستان آذربايجان شرقی طراحی واجراشد
تردد 695هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرنه ماهه اول سال13961396/10/16روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرنه ماهه اول سال1396 شاهدتردد695هزارمسافربودند
دیدار دست اندرکاران راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بانماینده ولی فقیه وامام جمعه تبریز 1396/10/05روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دست اندرکاران راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به مناسبت هفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدارنمودند.
رزمایش طرح ترافیکی وراهداری زمستانی سال1396 استان آذربایجان شرقی برگزارشد1396/10/02روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
رزمایش طرح ترافیکی وراهداری زمستانی سال1396 استان آذربایجان شرقی برگزارشد
تقديرستاداقامه نماز آذربايجان شرقی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان1396/10/02روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ستاداقامه نمازاستان اذربايجان شرقی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تقدیرنمود
آذربایجان شرقی یکی ازپنج استان برتردرصنعت حمل ونقل جاده ای کشوراست1396/10/02روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در نشست خبری خود به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری اظهار داشت: در تشریح اهمیت حمل و نقل می توان به سهم ۱۰ درصدی این حوزه از تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن تنها با حوزه کشاورزی اشاره کرد و باید اذعان داشت که این مولفه یکی از عامل های ایجاد ارزش افزوده، مؤثر در رشد اقتصادی و زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور است.
تجهيز671 دستگاه ماشين آلات برای راهداری زمستانی درآذربايجان شرقی1396/09/14روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
تعداد671 دستگاه ماشین آلات سبک وسنگین برای عملیات راهداری زمستانی دراستان آذربایجان شرقی تجهیز شده اند
جلسه بررسی وضعيت ايمنی آزادراه شهيدکسايي تبريز برگزارشد.1396/09/14روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه بررسی وضعیت ایمنی وتعیین تکلیف آزادراه شهیدکسایی تبریز برگزارشد
زنگ ايمنی درمدارس حاشيه راههای آذربايجان شرقی به صدادرآمد.1396/09/05روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
زنگ ايمنی درمدارس حاشيه راههای استان آذربايجان شرقی همزمان باايام يادمان قربانيان تصادفات رانندگی به صدادرآمد
نشست تخصصی ضوابط ومقررات مرتبط بانحوه صیانت ازحریم راه برگزارشد. 1396/08/17روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
نشست تخصصی ضوابط ومقررات مرتبط بانحوه صیانت ازحریم راه باحضورکارشناسان دفاترایمنی وحریم راه وحقوقی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درتبریز برگزارشد
بازديدازمحورهای مواصلاتی شهرستان کلیبر1396/08/17روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده مردم شهرستانهای کلیبر,هوراندوخداآفرین ازمحورهای مواصلاتی این شهرستانها بازدیدنمود.
اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی حمل ونقل زائرين اربعين حسينی تشريح شد.1396/08/10روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربايجان شرقی اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی حمل ونقل زائرين اربعين حسينی استان راتشريح نمود
افزايش 17 درصدی تردد طی شش ماهه اول 1396 درمحورهای آذربايجان شرقی1396/08/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
درشش ماهه اول سالجاری 122 میلیون و775هزارترددخودرو درمحورهای مختلف استان ثبت شده است
جلسه کارگروه توسعه مديريت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برگزارشد. 1396/08/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی وکارشناسان این سازمان برگزارشد
نشست تخصصی حریم راه ومسائل حقوقی مرتبط برگزارشد. 1396/08/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
نشست تخصصی حریم راه ومسائل حقوقی مرتبط با آن درتبریز برگزارشد
تردد 530هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال13961396/08/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1396 شاهدتردد530هزارمسافربود
بازديدمديرکل دفترسرمايه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان ازپايانه های مرزی جلفا,نوردوزوپايانه بارتبريز 1396/08/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز وپایانه بارتبریز بازدیدنمود
دومین کارگاه آموزشی پیشگیری ازحوادث ترافیکی وسوانح جاده ای درشهرستان ملکان برگزارشد.1396/08/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دومین کارگاه آموزشی پیشگیری ازحوادث ترافیکی وسوانح جاده ای(ویژه راکبان موتورسیکلت)شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی برگزارشد.
ارتقای ايمنی تردد بزرگراه شهيدکسايي تبريز1396/08/02روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی اقدامات انجام گرفته درموردارتقای ایمنی تردددربزرگ راه شهیدکسایی تبریزرادرگفتگوباشبکه سهنداستان تشریح نمود.
بازدیدمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ازوضعیت ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان1396/06/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل و.نقل جاده ای آذربایجان شرقی ازوضعیت ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان بازدیدنمود
بازديدمديرکل دفترسرمايه گذاری ونظارت بربهره برداری ازپايانه های مرزی جلفا,نوردوزوپايانه بارتبريز 1396/06/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز وپایانه بارتبریز بازدیدنمود
بازديدمديرکل دفترنگهداری راه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ازپروژه های استان آذربايجان شرقی 1396/06/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترنگهداری راه وابنیه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپروژه های مختلف لکه گیری وروکش آسفالت درحال اجرای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آستان اذربایجان شرقی درمحورهای مختلف استان بازدیدنمود
تسريع در اجراي طرح جامع پايانه مرزي جلفا ونوردوز1396/06/20روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
احداث ساختمان اداری جدیداداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی سرعت مي گيرد
کلنگ زنی احداث پل عابرپياده کمربندی ملکان همزمان باهفته دولت1396/06/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همزمان باهفته دولت کلنگ زنی احداث پل عابرپياده کمربندی ملکان انجام شد
رسيدگی به69 موردتخلفات حمل ونقل جاده ای درپنج ماه اول سال 13961396/06/05روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طی پنج ماه اول سال 1396 به 69 موردتخلفات مربوط به حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بابرگزاری8جلسه کمیسیون تخلفات رسیدگی و احکام لازم صادرشد
بهره برداری از16 طرح راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت آغازمی شود.1396/05/22روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از16 طرح مختلف حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت سالجاری آغازمی شود
دیداردست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداری آذربایجان شرقی بانماینده ولی فقیه وامام جمعه تبریز1396/05/22روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداری آذربایجان شرقی بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدارنمودند
تجلیل ازایثارگران اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی1396/05/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم تجلیل ازایثارگران اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اذربایجان شرقی باحضورمشاورریاست سازمان ومسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوربرگزارشد
1 - 30بعدی
منوي اخبار