پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
ورود به سيستم
EN RSS اتوماسیون اخبار ورود به این سایت

بخش دسترسی سریع

 

 اخبار استان آذربایجان شرقی

 
   
  
  
  
بازدیدمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ازوضعیت ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استانروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل و.نقل جاده ای آذربایجان شرقی ازوضعیت ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان بازدیدنمود
بازديدمديرکل دفترسرمايه گذاری ونظارت بربهره برداری ازپايانه های مرزی جلفا,نوردوزوپايانه بارتبريز روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز وپایانه بارتبریز بازدیدنمود
بازديدمديرکل دفترنگهداری راه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ازپروژه های استان آذربايجان شرقی روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترنگهداری راه وابنیه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپروژه های مختلف لکه گیری وروکش آسفالت درحال اجرای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آستان اذربایجان شرقی درمحورهای مختلف استان بازدیدنمود
تسريع در اجراي طرح جامع پايانه مرزي جلفا ونوردوزروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
احداث ساختمان اداری جدیداداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی سرعت مي گيرد
کلنگ زنی احداث پل عابرپياده کمربندی ملکان همزمان باهفته دولتروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همزمان باهفته دولت کلنگ زنی احداث پل عابرپياده کمربندی ملکان انجام شد
رسيدگی به69 موردتخلفات حمل ونقل جاده ای درپنج ماه اول سال 1396روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طی پنج ماه اول سال 1396 به 69 موردتخلفات مربوط به حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بابرگزاری8جلسه کمیسیون تخلفات رسیدگی و احکام لازم صادرشد
بهره برداری از16 طرح راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت آغازمی شود.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از16 طرح مختلف حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت سالجاری آغازمی شود
دیداردست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداری آذربایجان شرقی بانماینده ولی فقیه وامام جمعه تبریزروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداری آذربایجان شرقی بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدارنمودند
تجلیل ازایثارگران اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم تجلیل ازایثارگران اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اذربایجان شرقی باحضورمشاورریاست سازمان ومسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوربرگزارشد
پیام مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به مناسبت فرارسیدن 17 مرداد ماه روز خبرنگار.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان در پیامی روز خبرنگاررا به فعالین این عرصه تبریک گفت.
دیدارمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بانماینده مجلس وفرماندارشهرستان میانهروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: تعداد 29 دستگاه دوربین جدید کنترل سرعت طی سال جاری در محورهای مواصلاتی استان نصب و راه اندازی می شود.
بازديد مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی شهرستانهای بستان آبادوميانه آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربايجان شرقی ازاداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان های بستان آبادوميانه ومحورهای مواصلاتي آنها بازديدنمود
28 دوربين ثبت تخلفات درمحورهای آذربايجان شرقی نصب می شود.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
28 دوربین ثبت تخلفات عبورومرورجاده ای درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی نصب می شود.
تردد 54 ميليون و677هزارخودرو طی سه ماهه اول 1396 درمحورهای آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
درسه ماهه اول سالجاری 54 میلیون و677هزارخودرو درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند
مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان قرارگاه مرکزی پليس راه انتظامی استان آذربايجان شرقی برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان قرارگاه مرکزی پلیس راه انتظامی استان آذربایجان شرقی برگزارشد
مانورارتقای ايمنی ترددوسايل نقليه عمومی همزمان باروزملی ايمنی حمل ونقل درتبريزبرگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مانورارتقای ایمنی ترددوسایل نقلیه عمومی مسافری همزمان باروزایمنی حمل ونقل درپایانه مسافری مرکزی تبریزبرگزارشد
رفع آلودگی های بصری جاده ای به مناسبت روززمین پاک دراستان آذربایجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
به مناسبت روززمین پاک برنامه رفع آلودگیهای بصری جاده ای دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد
بازدیدمعاون راهداری سازمان ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود
بهره برداری ازپل عابرپياده محدوده ورزشگاه يادگارامام تبریزآغازشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازپل عابرپیاده محدوه ورزشگاه یادگارامام دراتوبان شهیدکسایی تبریزآغازشد.
ترددبيش از13ميليون و700هزارخودرو درايام طرح نوروزی درمحورهای آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیش از13میلیون و700هزاروسیله نقلیه درایام اجرای طرح نوروزی از25اسفند1395 الی15فروردین سالجاری درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند
همايش ارتقای ايمنی ناوگان حمل ونقل عمومی باومسافر استان آذربايجان شرقی برگزارشدروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همایش(ارتقای ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافردرآستانه سفرهای نوروزی بامحوریت مدیران فنی شرکتهای حمل ونقل)درتبریز برگزارشد
طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی آغازشد. روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجراي طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی براي نوروزسال1396آغازشد
بهره برداری از28 سامانه ثبت تخلفات عبورومرور درآذربايجان شرقی آغازشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همزمان باسراسرکشور بهره برداری از28سامانه ثبت تخلفات عبورومروردرجاده های آذربایجان شرقی ازطریق ویدیوکنفرانس آغازشد
مراسم توديع ومعارفه سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ورزقان باحضورنمايندگان مجلس شورای اسلامی برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم تودیع ومعارفه سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی برگزارشد
نجات جان مادرباردار بعداز27ساعت تلاش توسط راهداران آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
راهداران استان اذربایجان شرقی بعداز27 ساعت تلاش موفق به نجات جان مادربارداروفرزندش شدند.
بهره برداری از19 طرح وپروژه راهداری وحمل ونقلی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی دردهه فجرانقلاب اسلامیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از19 طرح وپروژه راهداری وحمل ونقلی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی دردهه فجرانقلاب اسلامی آغازمی شود.
بازديدنماينده مردم کليبر,خداآفرين وهوراند درمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
نماینده مردم شهرستان های کلیبر,خداآفرین وهورانددرمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود
پل عابرپياده مقابل شهرک سرمايه گذاری خارجی تبريزموردبهره برداری قرارگرفت.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پل عابرپیاده مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی شهرستان تبریز دراستان آذربایجان شرقی همزمان با دهه فجرانقلاب اسلامی موردبهره برداری قرارگرفت
دوره آموزشی سامانه جامع معاملات درتبريز برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دوره آموزشی وراهبری سامانه جامع معاملات درتبریز برگزارشد
قراردادهای راهداری آذربايجان شرقی موردبررسی قرارگرفتند.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
قراردادهای راهداری استان اذربایجان شرقی موردبررسی قرارگرفتند
1 - 30بعدی