اخبار استان آذربایجان شرقی

   
  
  
  
همايش نمازبامحوريت سفرهای جاده ای برگزارشدجدید1398/04/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همایش (نمازگام اول سفرایمن)بامحوریت گسترش فرهنگ نماز درسفرهای جاده ای درتبریزبرگزارشد.
اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هوراندآذربایجان شرقی تشکیل شد.1398/04/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هوراندآذربایجان شرقی به عنوان 21 امین اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانی این اداره کل تشکیل شد
جا به جايي بيش از 84 هزارتن نهاده های دامی از بندر امام 1398/04/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 84708تن نهاده های دامی وکالاهای اساسی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمود.
آغازاجرای طرح راهداری محوری جاده ای استان آذربايجان شرقی1398/04/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای طرح راهداری محوری باهدف ارتقای ایمنی وکیفیت جاده ای استان آذربایجان شرقی آغازشد.
اجرای طرح بازدیدوکنترل ناوگان حمل ونقل عمومی درمحورهای آذربایجان شرقی 1398/04/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای طرح بازدید وکنترل ناوگان حمل ونقل عمومی همزمان باآغاز سفرهای تابستانی دراستان آذربایجان شرقی آغازشد
معافیت کامیون های خروجی ایرانی ازپرداخت نرخ تعادلی200لیتر سوخت درپایانه های مرزی جلفا ونوردوز1398/04/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
کامیونهای خروجی ایرانی از پرداخت نرخ تعادلی 200 لیتر سوخت در پایانه های مرزی جلفا و نوردوزمعاف شدند.
ثبت بيش از68ميليون ترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی1398/04/05روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از68ميليون و382هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1398 ثبت شد.
تقديرازانجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقليه سنگين1398/03/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
انجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین فعال آذربایجان شرقی درحمل کالاهای اساسی ونهاده های دامی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان موردتقدیرقرارگرفتند.
بازديد معاون راهداری سازمان ازمحورهای مختلف استان آذربايجان شرقی1398/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای که به همراه وزیر راه وشهرسازی وسایرمعاونین این وزارتخانه به استان آذربایجان شرقی سفرکرده بود ازمحورهای مختلف این استان بازدیدكرد.
عمليات روکش آسفالت جاده مراغه – هشترودبه طول42 کيلومترآغازشد1398/03/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای عملیات روکش آسفالت جاده مراغه – هشترود استان آذربایجان شرقی به طول42 کیلومترآغازشد.
بازديدمعاون راههای فرعی وروستايي ازمحورهای فرعی سه شهرستان آذربايجان شرقی1398/03/18روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون راههای فرعی وروستایی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای فرعی وروستایی شهرستانهای کلیبر,خداآفرین وهورانددراستان آذربایجان شرقی بازدیدكرد.
بيش از 15 هزارتن نهاده های دامی ازبندرامام به آذربايجان شرقی حمل شد1398/03/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 35415 تن نهاده های دامی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمود.
بيستمين جلسه کميسيون ايمنی حمل ونقل آذربايجان شرقی برگزارشد1398/03/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیستمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی بامحوریت راهبری تصادفات استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی برگزارشد.
اعزام20کاميون برای حمل نهاده های دامی استان ازبندرامام1398/03/07روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیست کامیون ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برای حمل نهاده های دامی سهیمه استان به بندرامام خوزستان اعزام شد
تاکيدبرآزادسازی حريم قانونی ورودی شهرهادر كميسيون ايمني 1398/02/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
آزادسازی حریم قانونی ورودی شهرهای بزرگ درنوزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل استان آذربایجان شرقی موردتاکیدقرارگرفت.
تجليل ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی 1398/02/15روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
استاندارآذربایجان شرقی از اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای ارائه خدمات مناسب درایام سفرهای نوروزی به مسافران قدردانی كرد.
اعزام دومين گروه راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برای بازگشايي راههای لرستان1398/02/07روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دومین گروه راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی به منظورادامه بازگشایی وترمیم راههای آسیب دیده ازسیل استان لرستان برای امکان ایجاد مجددترددهای ایمن به این استان اعزام شدند
جابه جايي كالا در استان آذربايجان شرقی 6درصد افزايش يافت1398/02/03روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
میزان جابه جایی بارتوسط ناوگان حمل ونقل کالای استان آذربایجان شرقی 6درصد طی سال گذشته نسبت به سال 1396افزایش یافت.
تلفات سوانح جاده ای سفرهای نوروزی 40درصدکاهش يافت1398/01/28روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
تلفات تصادفات جاده ای سفرهای نوروزی سال1398 دراستان آذربایجان شرقی 40 درصدکاهش داشت
ثبت بيش از16 ميليون و400هزار تردددرمحورهای آذربايجان شرقی درنوروزامسال1398/01/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیش از16میلیون و400هزارتردددرایام اجرای طرح نوروزی سال 1398 از25 اسفندسال1397 الی 16فروردین 1398 درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی ثبت شده است.
اعزام ماشين آلات راهداری برای بازگشايي راههای لرستان1398/01/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
تعداد31دستگاه ماشین آلات راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی به منظوربازگشایی وترمیم راههای آسیب دیده ازسیل شهرستان بروجرد استان لرستان برای امکان ایجاد مجددترددهای ایمن به این استان اعزام شد.
ترددبيش از259ميليون خودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درسال'گذشته1398/01/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از258ميليون و976هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سال1397 ثبت شد.
رزمایش طرح ترافیکی وخدمات سفرنوروزی سال1398 استان آذربایجان شرقی برگزارشد1398/01/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
رزمایش طرح ترافیکی وسفرنوروزی سال1398 استان آذربایجان شرقی برگزارشد
تاكيد بر مديريت ايمني در سفرهای نوروزی سال1398 1397/12/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
هفدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل استان آذربایجان شرقی بامحوریت ايمنی سفرهای نوروزی سال1398 برگزارشد
جلسه هماهنگی اجرای طرح ارتقای ايمنی تردد نوروزی آذربايجان شرقی برگزارشد.1397/12/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه هماهنگی اجرای طرح ارتقای ایمنی ترددنوروزی مابین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وپلیس راه استان آذربایجان شرقی برگزارشد
پيش فروش بليتهای ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی از12 اسفندآغازمی شود. 1397/12/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجراي طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی براي نوروزسال1398آغازشد
جلسه ايمنی سفرهای نوروزی سال برگزار شد1397/12/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
شانزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل استان آذربایجان شرقی بامحوریت ايمنی سفرهای نوروزی سال1398 برگزارشد
پل عابرگذرمکانيزه بناب آذربايجان شرقی همزمان بادهه فجرافتتاح شد1397/11/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پل عابرگذرمکانیزه بلوارپاسداران شهرستان بناب آذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی افتتاح شد.
بهره برداری ازپروژه روکش آسفالت محورعبدالرزاق- کليبرآذربايجان شرقی1397/11/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازپروژه روکش آسفالت و خط کشی محورعبدالرزاق – آبش احمد محدوده روستای قلعه کندی تا آب گرم شهرستان کلیبرآذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی آغازشد
حضوراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درنمايشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی1397/11/17روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درنمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران حضوریافت.
1 - 30بعدی
منوي اخبار