اخبار استان آذربایجان شرقی

   
  
  
  
نشست تخصصی ضوابط ومقررات مرتبط بانحوه صیانت ازحریم راه برگزارشد. 1396/08/17روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
نشست تخصصی ضوابط ومقررات مرتبط بانحوه صیانت ازحریم راه باحضورکارشناسان دفاترایمنی وحریم راه وحقوقی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درتبریز برگزارشد
بازديدازمحورهای مواصلاتی شهرستان کلیبر1396/08/17روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده مردم شهرستانهای کلیبر,هوراندوخداآفرین ازمحورهای مواصلاتی این شهرستانها بازدیدنمود.
اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی حمل ونقل زائرين اربعين حسينی تشريح شد.1396/08/10روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربايجان شرقی اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی حمل ونقل زائرين اربعين حسينی استان راتشريح نمود
افزايش 17 درصدی تردد طی شش ماهه اول 1396 درمحورهای آذربايجان شرقی1396/08/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
درشش ماهه اول سالجاری 122 میلیون و775هزارترددخودرو درمحورهای مختلف استان ثبت شده است
جلسه کارگروه توسعه مديريت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برگزارشد. 1396/08/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی وکارشناسان این سازمان برگزارشد
نشست تخصصی حریم راه ومسائل حقوقی مرتبط برگزارشد. 1396/08/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
نشست تخصصی حریم راه ومسائل حقوقی مرتبط با آن درتبریز برگزارشد
تردد 530هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال13961396/08/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1396 شاهدتردد530هزارمسافربود
بازديدمديرکل دفترسرمايه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان ازپايانه های مرزی جلفا,نوردوزوپايانه بارتبريز 1396/08/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز وپایانه بارتبریز بازدیدنمود
دومین کارگاه آموزشی پیشگیری ازحوادث ترافیکی وسوانح جاده ای درشهرستان ملکان برگزارشد.1396/08/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دومین کارگاه آموزشی پیشگیری ازحوادث ترافیکی وسوانح جاده ای(ویژه راکبان موتورسیکلت)شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی برگزارشد.
ارتقای ايمنی تردد بزرگراه شهيدکسايي تبريز1396/08/02روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی اقدامات انجام گرفته درموردارتقای ایمنی تردددربزرگ راه شهیدکسایی تبریزرادرگفتگوباشبکه سهنداستان تشریح نمود.
بازدیدمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ازوضعیت ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان1396/06/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل و.نقل جاده ای آذربایجان شرقی ازوضعیت ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان بازدیدنمود
بازديدمديرکل دفترسرمايه گذاری ونظارت بربهره برداری ازپايانه های مرزی جلفا,نوردوزوپايانه بارتبريز 1396/06/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز وپایانه بارتبریز بازدیدنمود
بازديدمديرکل دفترنگهداری راه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ازپروژه های استان آذربايجان شرقی 1396/06/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترنگهداری راه وابنیه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپروژه های مختلف لکه گیری وروکش آسفالت درحال اجرای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آستان اذربایجان شرقی درمحورهای مختلف استان بازدیدنمود
تسريع در اجراي طرح جامع پايانه مرزي جلفا ونوردوز1396/06/20روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
احداث ساختمان اداری جدیداداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی سرعت مي گيرد
کلنگ زنی احداث پل عابرپياده کمربندی ملکان همزمان باهفته دولت1396/06/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همزمان باهفته دولت کلنگ زنی احداث پل عابرپياده کمربندی ملکان انجام شد
رسيدگی به69 موردتخلفات حمل ونقل جاده ای درپنج ماه اول سال 13961396/06/05روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طی پنج ماه اول سال 1396 به 69 موردتخلفات مربوط به حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بابرگزاری8جلسه کمیسیون تخلفات رسیدگی و احکام لازم صادرشد
بهره برداری از16 طرح راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت آغازمی شود.1396/05/22روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از16 طرح مختلف حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت سالجاری آغازمی شود
دیداردست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداری آذربایجان شرقی بانماینده ولی فقیه وامام جمعه تبریز1396/05/22روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداری آذربایجان شرقی بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدارنمودند
تجلیل ازایثارگران اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی1396/05/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم تجلیل ازایثارگران اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اذربایجان شرقی باحضورمشاورریاست سازمان ومسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوربرگزارشد
پیام مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به مناسبت فرارسیدن 17 مرداد ماه روز خبرنگار.1396/05/18روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان در پیامی روز خبرنگاررا به فعالین این عرصه تبریک گفت.
دیدارمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بانماینده مجلس وفرماندارشهرستان میانه1396/05/18روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: تعداد 29 دستگاه دوربین جدید کنترل سرعت طی سال جاری در محورهای مواصلاتی استان نصب و راه اندازی می شود.
بازديد مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی شهرستانهای بستان آبادوميانه آذربايجان شرقی1396/05/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربايجان شرقی ازاداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان های بستان آبادوميانه ومحورهای مواصلاتي آنها بازديدنمود
28 دوربين ثبت تخلفات درمحورهای آذربايجان شرقی نصب می شود.1396/04/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
28 دوربین ثبت تخلفات عبورومرورجاده ای درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی نصب می شود.
تردد 54 ميليون و677هزارخودرو طی سه ماهه اول 1396 درمحورهای آذربايجان شرقی1396/04/13روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
درسه ماهه اول سالجاری 54 میلیون و677هزارخودرو درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند
مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان قرارگاه مرکزی پليس راه انتظامی استان آذربايجان شرقی برگزارشد.1396/02/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان قرارگاه مرکزی پلیس راه انتظامی استان آذربایجان شرقی برگزارشد
مانورارتقای ايمنی ترددوسايل نقليه عمومی همزمان باروزملی ايمنی حمل ونقل درتبريزبرگزارشد.1396/02/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مانورارتقای ایمنی ترددوسایل نقلیه عمومی مسافری همزمان باروزایمنی حمل ونقل درپایانه مسافری مرکزی تبریزبرگزارشد
رفع آلودگی های بصری جاده ای به مناسبت روززمین پاک دراستان آذربایجان شرقی1396/02/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
به مناسبت روززمین پاک برنامه رفع آلودگیهای بصری جاده ای دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد
بازدیدمعاون راهداری سازمان ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی1396/01/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود
بهره برداری ازپل عابرپياده محدوده ورزشگاه يادگارامام تبریزآغازشد.1396/01/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازپل عابرپیاده محدوه ورزشگاه یادگارامام دراتوبان شهیدکسایی تبریزآغازشد.
ترددبيش از13ميليون و700هزارخودرو درايام طرح نوروزی درمحورهای آذربايجان شرقی1396/01/20روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیش از13میلیون و700هزاروسیله نقلیه درایام اجرای طرح نوروزی از25اسفند1395 الی15فروردین سالجاری درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند
1 - 30بعدی
منوي اخبار