پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
ورود به سيستم
EN RSS اتوماسیون اخبار ورود به این سایت

بخش دسترسی سریع

 

 اخبار استان آذربایجان شرقی

 
   
  
  
  
28 دوربين ثبت تخلفات درمحورهای آذربايجان شرقی نصب می شود.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
28 دوربین ثبت تخلفات عبورومرورجاده ای درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی نصب می شود.
تردد 54 ميليون و677هزارخودرو طی سه ماهه اول 1396 درمحورهای آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
درسه ماهه اول سالجاری 54 میلیون و677هزارخودرو درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند
مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان قرارگاه مرکزی پليس راه انتظامی استان آذربايجان شرقی برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان قرارگاه مرکزی پلیس راه انتظامی استان آذربایجان شرقی برگزارشد
مانورارتقای ايمنی ترددوسايل نقليه عمومی همزمان باروزملی ايمنی حمل ونقل درتبريزبرگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مانورارتقای ایمنی ترددوسایل نقلیه عمومی مسافری همزمان باروزایمنی حمل ونقل درپایانه مسافری مرکزی تبریزبرگزارشد
رفع آلودگی های بصری جاده ای به مناسبت روززمین پاک دراستان آذربایجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
به مناسبت روززمین پاک برنامه رفع آلودگیهای بصری جاده ای دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد
بازدیدمعاون راهداری سازمان ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود
بهره برداری ازپل عابرپياده محدوده ورزشگاه يادگارامام تبریزآغازشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازپل عابرپیاده محدوه ورزشگاه یادگارامام دراتوبان شهیدکسایی تبریزآغازشد.
ترددبيش از13ميليون و700هزارخودرو درايام طرح نوروزی درمحورهای آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیش از13میلیون و700هزاروسیله نقلیه درایام اجرای طرح نوروزی از25اسفند1395 الی15فروردین سالجاری درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند
همايش ارتقای ايمنی ناوگان حمل ونقل عمومی باومسافر استان آذربايجان شرقی برگزارشدروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همایش(ارتقای ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافردرآستانه سفرهای نوروزی بامحوریت مدیران فنی شرکتهای حمل ونقل)درتبریز برگزارشد
طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی آغازشد. روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجراي طرح افزايش ايمني وحمل ونقل مسافران نوروزي اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی براي نوروزسال1396آغازشد
بهره برداری از28 سامانه ثبت تخلفات عبورومرور درآذربايجان شرقی آغازشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همزمان باسراسرکشور بهره برداری از28سامانه ثبت تخلفات عبورومروردرجاده های آذربایجان شرقی ازطریق ویدیوکنفرانس آغازشد
مراسم توديع ومعارفه سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ورزقان باحضورنمايندگان مجلس شورای اسلامی برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم تودیع ومعارفه سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی برگزارشد
نجات جان مادرباردار بعداز27ساعت تلاش توسط راهداران آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
راهداران استان اذربایجان شرقی بعداز27 ساعت تلاش موفق به نجات جان مادربارداروفرزندش شدند.
بهره برداری از19 طرح وپروژه راهداری وحمل ونقلی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی دردهه فجرانقلاب اسلامیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از19 طرح وپروژه راهداری وحمل ونقلی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی دردهه فجرانقلاب اسلامی آغازمی شود.
بازديدنماينده مردم کليبر,خداآفرين وهوراند درمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
نماینده مردم شهرستان های کلیبر,خداآفرین وهورانددرمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود
پل عابرپياده مقابل شهرک سرمايه گذاری خارجی تبريزموردبهره برداری قرارگرفت.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پل عابرپیاده مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی شهرستان تبریز دراستان آذربایجان شرقی همزمان با دهه فجرانقلاب اسلامی موردبهره برداری قرارگرفت
دوره آموزشی سامانه جامع معاملات درتبريز برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دوره آموزشی وراهبری سامانه جامع معاملات درتبریز برگزارشد
قراردادهای راهداری آذربايجان شرقی موردبررسی قرارگرفتند.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
قراردادهای راهداری استان اذربایجان شرقی موردبررسی قرارگرفتند
بازديدنماينده مردم شبستر درمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
نماینده مردم شهرستان شبستردرمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود
راهکارهای تسهيل امورمالی پس ازتشکيل اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای استانی بررسی شد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
راهکارهای تسهیل انجام امورمالی بعدازتشکیل اداره های راهداری وحمل ونقل جاده ای استانی بررسی شد.
جلسه ساماندهی وضعيت پايانه مسافری مرکزی تبريز برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه ساماندهی وضعیت پایانه مسافری مرکزی تبریز برگزارشد.
جلسه كارگروه ارزيابی عملکردسازمان برنامه وبودجه و اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برگزارشدروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه كارگروه ارزيابی عملکردسازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان شرقی ومسئولان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برگزارشد.
مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی ازمحورهای مواصلاتی اهر,هوراندوکليبربازديدنمود.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ازمحورهای مواصلاتی شهرستانهای اهر,هوراند وکلیبربازدیدنمود
تردد767هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرنه ماهه اول سال1395روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرنه ماهه اول سال1395 شاهدتردد767هزارمسافربودند
ترددبيش از151ميليون و800هزارخودرو درنه ماهه نخست سال1395 درمحورهای آذربايجان شرقیروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیش از151میلیون و800هزاروسیله نقلیه درنه ماهه نخست سال 1395 درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند
پل عابرپياده کرگان همزمان باهفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری موردبهره برداری قرارگرفت.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پل عابرپیاده روستای کرگان دراستان آذربایجان شرقی همزمان باهفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری موردبهره برداری قرارگرفت
تقدير ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی توسط ستاداقامه نمازاستانروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی به عنوان رتبه برتراستان توسط ستاداقامه نماز آذربایجان شرقی تقدیرشد
رزمايش ماشين آلات راهداری همزمان باهفته حمل ونقل ,رانندگان وراهداری درآذربايجان شرقی برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
رزمایش ورژه بزرگ ماشین آلات راهداری همزمان باهفته حمل ونقل,رانندگان وراهداری درتبریز برگزارشد
ديدار دست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز به مناسبت هفته حمل ونقل , رانندگان وراهداریروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداران استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته (حمل ونقل, رانندگان وراهداری ) بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدار کردند.
رزمايش طرح ترافيکی وراهداری زمستانی سال 1395 آذربايجان شرقی برگزارشد.روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
رزمایش طرح ترافیکی وراهداری زمستانی سال1395 استان آذربایجان شرقی برگزارشد
1 - 30بعدی