اطلاع رسانیسامانه صورت وضعيت بر خط

 سامانه صورت‌ضعيت بر‌خط (ONLINE) وظيفه دريافت اطلاعات صورت‌وضعيت به عنوان سند حمل مسافر در سطح كشور را دارد كه بعد از دريافت اطلاعات نسبت به اعتبار‌سنجي آن اقدام نموده و بعد از تائيد اطلاعات براي ارسال‌كننده اطلاعات يك كد رهگيري جهت پيگيري‌هاي آتي ارسال مي‌نمايد.

در حال حاضر اين سيستم در اختيار تمامي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل مسافر قرار گرفته و عمليات اجرائي آن از اول آبان ماه سال 1393 شروع شده است.

خصوصيات سامانه

-        اين سيستم به صورت web service  طراحي و پياده‌سازي گرديده است.

-        تمامي 2211 شركت حمل‌و‌نقل  مسافر سراسر كشور مجهز به سيستم صدور صورت‌وضعيت به صورت مكانيزه بوده و تمامي صورت‌وضعيت‌ها به صورت رايانه‌اي چاپ و اطلاعات آنها نگهداري مي‌گردد.

-        نرم‌افزار صدور صورت‌وضعيت در سطح كشور عمدتا توسط 3 شركت نرم‌افزاري طراحي و در اختيار شركت‌هاي حمل‌و‌نقل مسافر  قرار گرفته است.

-        تمامي نرم‌افزار‌هاي صدور صورت‌وضعيت توسط شركت‌هاي نرم‌اقزاري مجهز به ارسال اطلاعات به صورت web service  به سرور سازمان شده‌اند.

-        اطلاعات ارسال شده از طريق web service  توسط شركت حمل‌و‌نقل توسط نرم‌افزار تهيه شده در سرور سازمان اعتبار‌سنجي شده و اقلام اطلاعاتي كه توسط نرم‌افزار كنترل مي‌گردد شامل:

§        مبدا و مقصد سفر

§        نوع صورت‌وضعيت مصرف شده

§        نوع وسيله نقليه

§        تعداد مسافر

§        كارت هوشمند وسيله نقليه

§        كارت هوشمند راننده تا 3 راننده

§        مبلغ كرايه

§        مبلغ بيمه مسافر

§        مبلغ عوارض شهرداری

 

-        اطلاعات وسيله نقليه و راننده حمل‌كننده بار با برقراري ارتباط با بانك اطلاعاتي كارت هوشمند كنترل شده و در صورتي كه به هر دليلي مجاز به فعاليت نباشد اجازه صادر شدن صورت‌وضعيت داده نمي‌شود.

-        در نسخه آتی نرم افزار مشخصات مسافرين

در نوع صورت‌وضعيت بين المللی نيز دريافت

مي شود.

-         سيستم به صورت برخط و OFFLINE طراحي گرديده است كه در صورت قطع ارتباط اينترنتي شركت حمل‌و‌نقل مي‌تواند صورت‌وضعيت خود را ثبت نموده و در اولين فرصت بعد از برقراري ارتباط نسبت به ارسال اطلاعات اقدام و كد رهگيري دريافت نمايد.

-        در طراحي انجام شده امكان اصلاح اطلاعات صورت‌وضعيت در زمان محدود وجود دارد  

مزاياي سيستم

-        در حال حاضر اطلاعات صورت‌وضعيت در لحضه در سازمان دريافت شده كه با اين سيستم می‌توان حجم  ورود و خروج مسافر را در مبادی و مقاصد پيش‌بينی نمود.

-        به رانندگان محروم از فعاليت يا مشكلات ديگر اجازه حمل مسافر داده نمي‌شود.

-        به وسايل نقليه كه به دلايل مختلف مجاز به حمل مسافر نمي‌باشند اجازه حمل  مسافر داده نمي‌شود.

-        با توجه به مشكلات موجود در خصوص چاپ صورت‌وضعيت و توزيع آن  در نظر است كه در آينده  با طی مراحل قانونی نسبت به حذف نسخ صورت‌وضعيت و صدور مكانيزه آن اقدام گردد.

-        در سيستم صورت‌وضعيت بر خط كاربران ستادی و  استانی و مجريان صدور حواله  صورت‌وضعيت و حتی شركت‌های حمل‌و‌نقل مسافر بعنوان كاربران سيستم هر كدام در سطوح پيش‌بينی شده خود قابليت استفاده از

سيستم را جهت موارد زير خواهند داشت:

·        گزارش صورت‌وضعيت‌های مصرفی

و مصرف نشده يك شركت خاص ـ  استان ـ كشور

·        صدور حواله بانكی و شركتی برای انجمن

و شركت توسط كاربر استانی و نمايندگان شهرستان ها

·        صدور حواله شركتی برای شركت‌ها توسط كاربر انجمن و اتحاديه

 

  
تصویر: roozbeh Afshari
  • roozbeh Afshari
01395/2/7 09:50 غ.م
1395/2/7 09:50 غ.منخیر

 لینک سامانه

 مصوبات

 پیشنهادات

 مستندات