اطلاع رسانی

 

 سامانه راهنامه بر خط

راهنامه به عنوان سند حمل بين المللي توسط شركتهاي حمل و نقل بين المللي صادر مي شود. سامانه راهنامه بر خط با هدف تجميع اطلاعات اسناد صادر شده و كنترل اطلاعات حمل و نقلي آن ايجاد گرديده است. اين سامانه نتيجه بررسي و اعتبار‌سنجي را پس از تائيد اطلاعات براي ارسال‌كننده اطلاعات در قالب  يك كد رهگيري جهت پيگيري‌هاي آتي ارسال مي‌نمايد. اين سامانه توسط كليه شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه نقش كريري دارند استفاده مي شود.

خلاصه قابليت‌هاي سامانه

-        سيستم PKE است و هر شركت با تهيه توكن در سيستم شناسايي و تاييد اعتبار مي شود.

-        سامانه تحت وب بوده و نيازي به نصب برنامه در شركتها نيست.

-         سامانه امكان دريافت اطلاعات راهنامه و برگرداندن كد رهگيري از طريق وب سرويس را دارد.

-        اطلاعات پايه و گزارش خلاصه عملكذدي هر شركت در سامانه تحت وب قابل دسترسي است.

-        از آنجا كه هر شركت با توكن اقدام به ثبت راهنامه مينمايد اسناد الكترونيكي راهنامه داراي امضاي الكترونيكي است.

  
تصویر: roozbeh Afshari
  • roozbeh Afshari
01395/2/7 09:50 غ.م
1395/2/7 09:50 غ.منخیر

 مصوبات

 پیشنهادات

 مستندات