اطلاع رسانی

سامانه صدور كارت  سلامت رانندگان حرفه‌اي مجموعه‌اي از اقدامات پزشكي مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان كه طبق دستورالعمل‌هاي ارائه شده انجام شده و بعد از تائيد پزشك مركز نسبت به صدور كارت صحت و سلامت اقدام مي‌گردد.اين طرح از سال 83 با 5 مركز فعال شروع به فعاليت نموده و در حال حاضر با 82 مركز فعال طرف قرارداد سازمان فعاليت مي‌نمايد.

خصوصيات و قابليت‌هاي سامانه

-        سامانه به صدور برخط Online و Offline طراحي و پياده‌سازي شده است.

-        سامانه به صورت Offline در هر مركز اقدام به ثبت و صدور كارت مي‌نمايد و در بازه زماني مشخص نسبت به ارسال اطلاعات به سرور مركزي مستقر در سازمان انتقال داده مي‌شود.

-        سامانه به صورتي طراحي گرديده است كه اطلاعات مراكز ديگر در هنگام انتقال اطلاعات به مركز انتقال دهنده ارسال مي‌گردد تا از پذيرش راننده تكراري جلوگيري گردد.

-        در اين سامانه اقلام اطلاعاتي به شرح ذيل ثبت و نگهداري مي‌گردد.

  •         مشخصات كامل راننده
  •       اطلاعات سوابق پزشكي هر راننده
  •         اطلاعات معاينات باليني شامل قد، وزن، حرارت بدن، فشار خون و ...
  •         اطلاعات آزمايش‌هاي ادراري و خون كه شامل قند خون، چربي خون، كلسترول و ...
  •         اطلاعات بينايي كه شامل ميزان بينايي چشم راست و چپ بدون عينك و با عينك و اطلاعات ميزان حدت بينايي
  •         اطلاعات شنوايي كه ميزان فركانس‌هاي 2 گوش از 250 تا 5000 هرتز اندازه‌گيري مي‌گردد.
  •         اطلاعات اسپيرومتري كه ميزان اندازه‌گيري ريه‌ها مي‌باشد.
  •         اطلاعات شكايات پزشكي، اقلامي كه راننده نسبت به آنها شكايت دارد.
  •         اطلاعات بيماري‌هاي شناسايي شده، كه اطلاعات انواع بيماري‌ها ليست شده و انتخاب مي‌گردد.

-        در اين سامانه امكان اسكن پرونده پزشكي راننده در نظر گرفته شده است.

-        اين سامانه به صورتي طراحي و پياده‌سازي گرديده كه اگر راننده به مركزي جهت دريافت كارت مراجعه نموده و به هر دليل راننده مورد تائيد قرار نگرفت در تمامي مراكز اين راننده نمي‌تواند كارت سلامت دريافت نمايد.

-        اگر راننده‌اي به هر دليل رد صلاحيت گردد فقط در تنها مركز مرجع طب كار (بيمارستان بهارلو) مراجعه نموده و مورد تست‌هاي لازم قرار گرفته و اگر مجاز تشخيص داده شود كارت سلامت دريافت مي‌نمايد.

-        در حال حاضر براي افراد زير 40 سال كارت 2 ساله و بالاي 40 سال كارت يك ساله صادر مي‌گردد.

-        پزشكان هر مركز مجاز هستند در صورت صلاحيت كارت با مدت 3 و 6 ماه نيز صادر نمايند.

-        اگر راننده‌اياز نظر پزشك مركز نياز به مشاوره تشخيص داده شود، آن راننده را به متخصص مربوطه مانند بينايي، شنوايي، قلب، ريه و ... ارجاع داده و نظر آن متخصص را جويا مي‌گردند.

-        اين سامانه مجهز به سامانه گزارشگيري پويا بوده و امكان گزارش‌هاي مختلف از سامانه را دارا مي‌باشد.

-        در اين سامانه از سال 83 اطلاعات مفيدي ذخيره گرديده كه در حال حاضر طراحي گزارش‌هاي مقايسه‌اي آن انجام پذيرفته است.

-        اگر راننده‌اي از نظر پزشكي رد صلاحيت گرديد و يا اعتبار كارت سلامت به پايان رسيده باشد اطلاعات اين سامانه با سامانه بارنامه برخط مرتبط  گرديده است و به راننده اجازه‌ حمل بار داده نمي‌شود.

  
تصویر: roozbeh Afshari
  • roozbeh Afshari
01395/2/7 09:50 غ.م
1395/2/7 09:50 غ.منخیر

 لینک سامانه


 مصوبات

 پیشنهادات

 مستندات