اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای

نشاني :جيرفت-كيلومتر5 جاده كرمان-پايانه بارجيرفت-اداره كل راهداري وحمل‌نقل جاده‌اي جنوب استان كرمان-ساختمان اداري صندوق پستي:144-78615
  
  
  
  
  
مديركل 43352120 - 034-
  
معاون راهداري034-43352136-
  
معاون حمل‌ونقل034-43352135-
  
معاون توسعه مديريت و منابع
  
معاون فني و نظارت
  
روابط عمومي43352120 - 034-
  
تلفنخانه43352117-43352118(034)-
  
فكس034-43352128-