پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
ورود به سيستم
EN RSS اتوماسیون اخبار ورود به این سایت

بخش دسترسی سریع

بازديدمعاون وزيرراه وشهرسازي ازمناطق سيل زده استان آذربايجان شرقي.flvبازديدمعاون وزيرراه وشهرسازي ازمناطق سيل زده استان آذربايجان شرقي 1396/01/29 09:20 ق.ظ
گفتگوباآقاي قرباني مديرايمني حمل‌ونقل جاده‌اي.flvگفتگوباآقاي قرباني مديرايمني حمل‌ونقل جاده‌اي 1395/12/09 09:24 ق.ظ
روي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي خالدي درموردآخرين وضعيت ترافيكي جاده‌هاي كشور.flvروي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي خالدي درموردآخرين وضعيت ترافيكي جاده‌هاي كشور 1395/11/26 10:27 ق.ظ
روي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي اكبرپور درموردآماده باش ستادبحران ودستگاه ‌هاي امدادي 8 استان درگيردرسيل احتمالي.flvروي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي اكبرپور درموردآماده باش ستادبحران ودستگاه ‌هاي امدادي 8 استان درگيردرسيل احتمالي 1395/11/26 10:26 ق.ظ
گفتگو باسردارحميدي درمورد وضعيت رفت وآمدخودروها به خصوص دراستان هاي برفي وكوهستاني.flvگفتگو باسردارحميدي درمورد وضعيت رفت وآمدخودروها به خصوص دراستان هاي برفي وكوهستاني 1395/11/26 10:20 ق.ظ
حفر تونل دراستان ايلام جهت سهولت ترددزائران اربعين.flvحفر تونل دراستان ايلام جهت سهولت ترددزائران اربعين 1395/11/25 11:39 ق.ظ
ارتباط تلفني باآقاي خالدي -درخصوص وضعيت جاده‌هاي كشور.flvارتباط تلفني باآقاي خالدي -درخصوص وضعيت جاده‌هاي كشور 1395/11/25 10:27 ق.ظ
مصاحبه باآقاي طلوعي مقدم درخصوص كولاك شديد برف درمحور هراز.flvمصاحبه باآقاي طلوعي مقدم درخصوص كولاك شديد برف درمحور هراز 1395/11/17 12:11 ب.ظ
مصاحبه وگزارشي ازمراسم تشييع مرحوم آقاي طلوعي مقدم.flvمصاحبه وگزارشي ازمراسم تشييع مرحوم آقاي طلوعي مقدم 1395/11/17 12:01 ب.ظ
ارتباط تلفني باآقاي خالدي درخصوص وضعيت راه ها.flvارتباط تلفني باآقاي خالدي درخصوص وضعيت راه ها 1395/11/12 11:32 ق.ظ
گزارش سيماي راهبران.flvگزارش سيماي راهبران 1395/11/12 11:31 ق.ظ
(برنامه سيماي راهبران).flv(برنامه سيماي راهبران) 1395/11/10 03:13 ب.ظ
برنامه روي خط خبر گفتگو با آقاي خالدي مسئول عمليات مركز مديريت راهها.flvبرنامه روي خط خبر گفتگو با آقاي خالدي مسئول عمليات مركز مديريت راهها 1395/11/10 03:13 ب.ظ
مصاحبه باآقاي آدم نژاد درخصوص مهلت مراجعه وثبت نام آزمون.flvمصاحبه باآقاي آدم نژاد درخصوص مهلت مراجعه وثبت نام آزمون 1395/11/10 08:53 ق.ظ
ارتباط تلفني با آقاي دغاغله درخصوص ابلاغ ضوابط جديد تاسيس وبهره برداري شركت هاي حمل ونقل.flvارتباط تلفني با آقاي دغاغله درخصوص ابلاغ ضوابط جديد تاسيس وبهره برداري شركت هاي حمل ونقل 1395/11/10 08:52 ق.ظ
وضعيت راههاي مواصلاتي.flvوضعيت راههاي مواصلاتي 1395/11/06 04:44 ب.ظ
روي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي خالدي سخنگوي سازمان راهداري درخصوص محورها وراه هاي مواصلاتي كشور.flvروي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي خالدي سخنگوي سازمان راهداري درخصوص محورها وراه هاي مواصلاتي كشور 1395/11/06 04:41 ب.ظ
مركزآموزش رانندگان حرفه اي،سيماي راهبران.flvمركزآموزش رانندگان حرفه اي،سيماي راهبران 1395/11/06 04:33 ب.ظ
ناوگان باري بدون ساعت كار شبكه 2.flvناوگان باري بدون ساعت كار شبكه 2 1395/11/06 04:32 ب.ظ
روي خط خبر باحضورمهندس كشاورزيان درخصوص وضع راه هاي مواصلاتي وجاده هاي كشور،مزيت وچالش ها.flvروي خط خبر باحضورمهندس كشاورزيان درخصوص وضع راه هاي مواصلاتي وجاده هاي كشور،مزيت وچالش ها 1395/11/06 02:24 ب.ظ
(سایر آیتمها...)