گفتگو باسردارحميدي درمورد وضعيت رفت وآمدخودروها به خصوص دراستان هاي برفي وكوهستاني1396/11/28 4:25 غ.و
روي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي اكبرپور درموردآماده باش ستادبحران ودستگاه ‌هاي امدادي 8 استان درگيردرسيل احتمالي1396/11/28 4:24 غ.و
روي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي خالدي درموردآخرين وضعيت ترافيكي جاده‌هاي كشور1396/11/28 4:24 غ.و
گفتگوباآقاي قرباني مديرايمني حمل‌ونقل جاده‌اي1396/11/28 4:23 غ.و
بازديدمعاون وزيرراه وشهرسازي ازمناطق سيل زده استان آذربايجان شرقي1396/11/28 4:19 غ.و
حفر تونل دراستان ايلام جهت سهولت ترددزائران اربعين1395/11/25 11:39 غ.م
ارتباط تلفني باآقاي خالدي -درخصوص وضعيت جاده‌هاي كشور1395/11/25 10:27 غ.م
مصاحبه باآقاي طلوعي مقدم درخصوص كولاك شديد برف درمحور هراز1395/11/17 12:11 غ.و
مصاحبه وگزارشي ازمراسم تشييع مرحوم آقاي طلوعي مقدم1395/11/17 12:01 غ.و
ارتباط تلفني باآقاي خالدي درخصوص وضعيت راه ها1395/11/12 11:32 غ.م
گزارش سيماي راهبران 1395/11/12 11:31 غ.م
(برنامه سيماي راهبران)1395/11/10 3:13 غ.و
برنامه روي خط خبر گفتگو با آقاي خالدي مسئول عمليات مركز مديريت راهها1395/11/10 3:13 غ.و
مصاحبه باآقاي آدم نژاد درخصوص مهلت مراجعه وثبت نام آزمون1395/11/10 8:53 غ.م
ارتباط تلفني با آقاي دغاغله درخصوص ابلاغ ضوابط جديد تاسيس وبهره برداري شركت هاي حمل ونقل1395/11/10 8:52 غ.م
1395/11/06 4:44 غ.و
روي خط خبر-ارتباط تلفني باآقاي خالدي سخنگوي سازمان راهداري درخصوص محورها وراه هاي مواصلاتي كشور1395/11/06 4:41 غ.و
مركزآموزش رانندگان حرفه اي،سيماي راهبران1395/11/06 4:33 غ.و
ناوگان باري بدون ساعت كار شبكه 21395/11/06 4:32 غ.و
روي خط خبر باحضورمهندس كشاورزيان درخصوص وضع راه هاي مواصلاتي وجاده هاي كشور،مزيت وچالش ها1395/11/06 2:24 غ.و
(موارد بیشتر...)