حریم مصوب راه ها

با توجه به مفاد آئين‌نامه اجرايي تبصره 1 ذيل ماده 17 قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 16/11/81 هيئت وزيران و اصلاحيه بعدي مورخ 5/5/84 آن، احداث ديوار، ساختمان و تاسيسات مي‌بايستي بعد از نوار تاسيسات زيربنائي كه براي راههاي استانهاي گيلان، مازندران و گلستان 15 متر و براي راههاي ساير استانهاي كشور 30 متر بعد از حريم مصوب تعيين گرديده است، انجام شود و كاربري نوار ياد شده فقط براي عبور تاسيسات زيربنائي نظير خطوط لوله‌هاي نفت آب، گاز، فاضلاب و شبكه‌هاي مخابرات و برق و نيز توسعه حريم و احداث پاركينگ خواهد بود.

  
  
پوشه: 111
  
آذربایجان شرقی.pdf
  
آذربایجان غربی.pdf
  
اردبيل.pdf
  
اصفهان.pdf
  
البرز.pdf
  
ایرانشهر.pdf
  
ایلام.pdf
  
بوشهر.pdf
  
تهران.pdf
  
چهارمحال و بختیاری.pdf
  
خراسان جنوبی.pdf
  
خراسان رضوی.pdf
  
خراسان شمالی.pdf
  
خوزستان.pdf
  
زنجان.pdf
  
سمنان.pdf
  
سیستان و بلوچستان.pdf
  
فارس.pdf
  
قزوین.pdf
  
قم.pdf
  
گلستان.pdf
  
گیلان.pdf
  
لارستان.pdf
  
لرستان.pdf
  
مازندران.pdf
  
مركزي.pdf
  
هرمزگان.pdf
  
همدان.pdf
  
کردستان.pdf
  
کرمان.pdf
  
کرمانشاه.pdf
  
کهکیلویه و بویر احمد.pdf
  
یزد.pdf