نصب دوربين‌هاي نظارت تصويري در گردنه‌ها و نقاط پرحادثه در سطح كشور

خلاصه مطالب
 
نظارت تصويري امروزه در اغلب نقاط دنيا مورد توجه قرار گرفته است، زيرا يكي از اصلي‌ترين اجزاء نظارت و كنترل هوشمند حمل‌ونقل و ترافيك را تشكيل مي‌دهد و در سيستم‌هاي حمل‌ونقلي متعدد و متنوعي از آن استفاده مي‌شود. سيستم‌هاي نظارت تصويري از ابزار اصلي مديريت ترافيك هستند و مزيت آن‌ها فراهم كردن اطلاعات تصويري براي تصميم‌گيري است.
IntroImg2-1181.JPGIntroImg1-1181.JPG
 
به علت وجود گردنه‌ها و نقاط پرحادثه در سطح كشور و لزوم كنترل و بررسي وضعيت آب و هوا، ترافيك و وضعيت جاده به منظور اتخاذ تدابير لازم جهت افزايش ايمني و اطلاع‌رساني مناسب به كاربران جاده‌هااين پروژه تعريف شده است.
 
اهداف پروژه:
- نظارت مستقيم و مستمر بر وضعيت جاده‌ها جهت كنترل ترافيك
- پاسخگويي به حوادث جاده‌اي و اطلاع‌رساني آخرين وضعيت راهها به كاربران جاده‌ها
- كنترل مستقيم ترافيك راهها
- اطلاع‌رساني سريع وضعيت راهها به كاربران جاده‌ها
- افزايش ايمني جاده‌ها