پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
ورود به سيستم
EN RSS اتوماسیون اخبار ورود به این سایت

بخش دسترسی سریع

نوار بالاي بازرسي

به سامانه رسیدگی به شکایات گروه ارزیابی عملکرد خوش آمدید

شهروند گرامی 

با سلام و ادب

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این سازمان در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه ، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصاً ذینفع آن بوده و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسئوليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي ، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد،ميتوانيد شكايات و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را به سامانه گروه ارزيابي و عملكرد و رسيدگي به شكايات ارسال فرماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است دريافت شكايات و اعلامات مندرج در بند الف ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور خارج از اين سيستم و از طريق مكاتبه، دورنگار(فاكس)، تماس با شماره تلفن 88804422 و يا مراجعه حضوري به سازمان نيز امكان پذير است.