سیسم های حمل ونقل هوشمند


  
  
سيستم رهگيري كاميونهاي حمل و نقل بين المللي و كاميونهاي ترانزيت (Online Tracking)
سيستم رهگيري كاميونهاي حمل و نقل بين المللي و كاميونهاي ترانزيت (Online Tracking)
 
نصب دوربين‌هاي نظارت تصويري در گردنه‌ها و نقاط پرحادثه در سطح كشور
نصب دوربين‌هاي نظارت تصويري در گردنه‌ها و نقاط پرحادثه در سطح كشور
 
مركز مديريت راهها
مركز مديريت راهها
 
سيستم رهگيري ماشين آلات راهداري
سيستم رهگيري ماشين آلات راهداري
 
ايمني راه ها و حريم
ايمني راه ها و حريم
 
نگهداري ماشين‌آلات و راهدارخانه‌ها
نگهداري ماشين‌آلات و راهدارخانه‌ها
 
ايمني و ترافيك
ايمني و ترافيك
 
فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات