اطلاع رسانی

  
01399/3/31 12:02 غ.م

سلام ​

1399/3/31 12:02 غ.منخیر
  
01396/11/19 08:17 غ.م

​با سلام

سر در تونل های بعد از تونل کندوان به سمت چالوس به شکل وحشت ناکی خراب شده است و امروز سنگ بزرگی از یکی از آنها جدا شده و منجر به جرح برای یکی از مسافران شد. لطفا دستور مرمت سریع آن صادر شود.

ضمنا برای مرمت از نبشی های فلزی و تورهای فلزی استفاده شود تا بعد از مدتی سنگ های سر در تونل ها مجددا کنده و جدا نشوند.

۱۹ بهمن ۹۶

1396/11/19 08:17 غ.منخیر
  
01395/11/12 01:38 غ.و

​قانون وایین نامه جدید ضواط تاسیس مرکز معاینه فنی مورد در خواست است

1395/11/12 01:38 غ.ونخیر
 بحث جدید را اضافه نمایید

 لینک سامانه

 مصوبات

 پیشنهادات

 مستندات