پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
حرکت به ست بالا
ورود به سيستم
EN RSS اتوماسیون اخبار ورود به این سایت

بخش دسترسی سریع

 

 اخبار استان هرمزگان

 
  
  
  
مسدود شدن محور بندرعباس – سيرجان قبل از پليس راه گهكم بمدت 10 روز درمهرماه سالجاريروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
شانه سازي درراههاي روستايي شهرستان ميناب آغاز گرديدروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
راننده واتوبوس هيچكدام هرمزگاني نيستندروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
بهره برداري ازروكش آسفالت گرم محور بستك – بندرلنگه درهفته دولت روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
افتتاح فاز اول مجتمع خدمات رفاهي در محور جاسك كناركروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
كسب نشان ملي چهار ستاره تعالي روابط عموميروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
بازديد از راههاي حوزه شهرستان بندرعباس به اتفاق حاج احمد مرادي نماينده محترم مجلسروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
بهره برداري ازپروژه هاي راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان درهفته دولتروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
مديركل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان از حجم تردد وسايل نقليه در جاده هاي هرمزگان در مرداد ماه1396 خبر دادروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی هر منطقه ایجاد و نگهداری شبکه راه‌های استانی استروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
اگر اولويت ما ايمني است پس جاده ها بايد بخشنده باشند روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
كسب مقام اول استان هرمزگان به عنوان فعالترین مرز کشور در ترانزیت ورود کالاروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
مديركل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان از حجم تردد وسايل نقليه در جاده هاي هرمزگان در تير ماه1396 خبر دادروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
اختصاص 6میلیارد تومان اعتباربرای روکش آسفالت جاده های جاسک - بشاگرد روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
كسب رتبه اول تحليل و محتوا در جشنواره ملي انجمن متخصصان روابط عمومي ايرانروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
بازديد مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان باتفاق فرماندار از پروژه هاي در دست اقدام راهداري شهرستان بستكروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
نشست مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان با رئيس اتحاديه شركتهاي تعاوني سواري كرايه بين شهري كشور روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
حل مشكلات مردم يعني برقراري آرامش جامعهروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
تقدير رئیس کل دادگستری و مدیر کل زندانهای استان هرمزگان از مديركل سابق راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگانروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
دوربينهاي ثبت سرعت خود روهادر هرمزگان افزايش مي يابد روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
آمده ام تا به مردم خون گرم استان هرمزگان خدمت كنمروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
بندرعباس فعالترين مرز ترانزیت ورود کالاي کشور معرفي شد روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
مسدود شدن تونل راهدار فداكار شهسواري درمحور بندرعباس –حاجي آباد بمدت 6 روز روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
مديركل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان از حجم تردد وسایل نقلیه در جاده هاي هرمزگان در خرداد ماه1396 خبر دادروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
اولین جلسه مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي با کارگروه حوزه حمل و نقل روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
تونل 17 شهریور دومين تونل مجهز به سیستمهای هوشمنددرسطح كشورروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان اولین کارگروه کمیته بحران استان با حضور كارشناس ومسئولین ادارات عضو در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار گردید
فعالترين مرز ترانزیت ورود کالاي کشور بندرعباس معرفي شد روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
مديركل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان از حجم تردد وسایل نقلیه در جاده هاي هرمزگان در ارديبهشت ماه1396 خبر دادروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
برگزاري بيست وچهارمين آزمون تأسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا دركشورروابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
مدیرکل راهداري وحمل و نقل و جاده اي استان هرمزگان از برگزاری بیست و چهارمين دوره آزمون تأسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در کشور خبر داد.
كاهش تلفات جاده اي استان هرمزگان و كسب رتبه دوم كشوري در سال 1395روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان هرمزگان
1 - 30بعدی