نگهداري ماشين‌آلات و راهدارخانه‌ها

سيستم هواشناسي
توسط اين سيستم اطلاعات وضعيت آب و هوايي كشور درگردنه‌هاي مهم ، تهيه و سپس به مراكز مديريت راههاي سراسركشور ارسال مي‌گردد.
تا كنون 58 ايستگاه هواشناسي نصب و راه‌اندازي گرديده‌اند و انتقال اطلاعات به مركز مديريت راهها از طريق سازمان هواشناسي در دست پيگيري مي‌باشد.