مركز مديريت راهها

خلاصه مطالب

مركز مديريت راه‌هاي كشور از آذرماه سال 87 با هدف بهينه‌سازي بهره‌برداري از راه‌هاي كشور و حداقل نمودن تاخير در جريان ترافيك جاده‌اي شكل گرفت.

IntroImg1-1141.JPG

شعبات مستقر در ادارات کل راه و شهرسازي:
- شناسايي و مدیریت عملیاتی رفع وقایع جاده ای
- سازماندهی کارگاههای جاده‌ای و هدایت مطلوب ترافیک در حوالی کارگاهها
- مديريت گشتهاي راهداري
- اطلاع رسانی وقایع به کاربران جاده‌ای و دیگر ذینفعان موثر در رفع رخدادها و وقایع جاده‌ای
- بهره برداري از سامانه هاي هوشمند حمل و نقل

شعبات مستقر در ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌ها:
- تحليل و بررسي فراواني وقایع جاده ای و ارايه راهكارها
- اطلاع رسانی وقایع به کاربران جاده ای و دیگر ذینفعان موثر در رفع رخدادها و وقایع جاده‌ای
- مدیریت اطلاعات راه‌ها جهت آماده‌سازی تیمهای عملیاتی شعبه مرکز مستقر در ادارات کل راه و شهرسازي
- راه‌اندازي و بهره برداري از سامانه هاي هوشمند حمل و نقل

عمده فعاليت‌هاي مركز در مديريت راه‌هاي كشور:
- شناسايي سريعتر وقايع و گلوگاههای ترافیکی در راه‌هاي كشور از طرق شناسايي با روشهاي معمول (مشاهده انسانی)، شناسايي به كمك ابزار تصويري، شناسايي با استفاده از نتايج برخط سامانه هاي هوشمند و گشتهاي راهداري
- اطلاع‌ رساني به موقع وضعیت راه‌هاي كشور از طرق سامانه پيامك 1000141، درگاه اينترنتي WWW.IRAN141.IR
سامانه گوياي 141، پاسخگويي مستقيم توسط اپراتورهاي مركز (24ساعته) و تابلوهاي پيام متغيير (VMS)
- مدیریت سریع وقایع جاده ای و بازیابی ظرفیت اولیه راه‌ها از طرق ثبت وقايع جاده‌اي و اطلاع رساني به مسئولان مرتبط، ثبت و برنامه‌ريزي كارگاههاي جاده‌اي و مديريت و نظارت بر گشتهاي راهداري

براي آشنايي با سامانه‌هاي هوشمند مركز مديريت راه‌ها به اينجا مراجعه كنيد.