ايمني راه ها و حريم

   

سيستم پيام متغير( VMS ) و سيستم سرعت‌نما( VSL )
- امروزه در جهت استانداردسازي و بالابردن سطح كيفي شبكه راه هاي برون شهري و باتوجه به اهميت روزافزون كنترل ترافيك سيستم هاي حمل و نقل جاده اي، انتقال اطلاعات و گزار شهاي لحظه اي وضعيت مسيرها به رانندگان، جايگاه ويژه اي براي سيستم هاي اعلام پيام متغير ايجاد شده است.
- اين تابلو ها كه براي نمايش پيام هاي ترافيكي در سطح جاده‌ها و مبادي پرتردد وحادثه خيز مورد استفاده قرار مي گيرد، قابليت ارتباط با مركز كنترل را داراست. بنابراين كليه پيغام هاي مربوط به كيفيت جاده، سنگيني ترافيك، توصيه هاي ايمني و موارد ديگر را مي‌توان درزمان هاي مقتضي به تابلو ارسال كرد تا با استفاده از آن، ضريب ايمني جاده و همچنين فرهنگ رانندگي ارتقاء يابد.
- همچنين با توجه به وجود سنسورهاي پيش بيني شده (نور –رطوبت ) و سرعت مجاز به صورت خودكار بر روي تابلوهاي VSL ( سرعت متغير خبري) در شرايط موجود، مي تواند به استفاده كننده گان از جاده كمك شاياني نمايد.

تونل‌هاي مجهز به سيستم‌هاي هوشمند
- اصولا ايمن‌سازي تونل‌ها به منظور كاهش احتمال وقوع حوادث و همچنين كاهش تبعات ناشي از وقوع حوادث مورد توجه وزارت متبوع قرار دارد.
- سيستم‌هاي ايمني و كنترل هوشمند تونل‌ها كه در صورت وقوع هر گونه حادثه اي اپراتوري را كه در ساختمان مركز كنترل كه در ورودي تونل مستقر ميباشد آگاه ميسازند ، عبارتند از :
- تهويه و اندازه گيری آلايندهای و پارامترهای محيطی
ـ روشنايي
ـ هشدار دهنده(تشخيص اضافه ارتفاع وراه بند,آشکار ساز حوادث,آژير، اطفاء حريق )
ـ اطلاع رساني از مسئولين ايمني به عابرين(تابلوهای پيام متغير وعلائم ترافيکی )و اطلاع رساني از عابرين به مسئولين ايمني(تلفن اضطراری)
ـ دوربينهاي مدار بسته
ـ برق اضطراری (ژنراتور وUPS)
ـ دستگاههاي ترافيك شمار