اندازۀ تصویر
  
  
پوشه: نشست هم‌انديشي و هماهنگي ستاد برنامه‌ريزي سفرهاي نوروزينشست هم‌انديشي و هماهنگي ستاد برنامه‌ريزي سفرهاي نوروزي1396/11/2 11:49 غ.م
پوشه: مراسم معارفه معاون جديد برنامه‌ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي - 10دي ماهمراسم معارفه معاون جديد برنامه‌ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي - 10دي ماه1396/10/17 01:18 غ.و
پوشه: بزرگداشت روز 26 اذر روز حمل‌ونقل و رانندگان  و آغاز هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداري- 26 آذر ماهبزرگداشت روز 26 اذر روز حمل‌ونقل و رانندگان و آغاز هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداري- 26 آذر ماه1396/9/27 03:35 غ.و
پوشه: دومين نمايشگاه بين‌المللي حمل‌ونقل، راهسازي، راهداري و صنايع وابسته- 26 آذر ماهدومين نمايشگاه بين‌المللي حمل‌ونقل، راهسازي، راهداري و صنايع وابسته- 26 آذر ماه1396/9/27 03:31 غ.و
پوشه: رزمايش طرح زمستاني -20 آذر ماهرزمايش طرح زمستاني -20 آذر ماه1396/9/20 04:03 غ.و
پوشه: دومين جلسه هماهنگي راهداري زمستاني- 9 آذر ماهدومين جلسه هماهنگي راهداري زمستاني- 9 آذر ماه1396/9/11 11:58 غ.م
پوشه: همايش سياست‌ها و برنامه‌هاي مديريت ايمني  راه، مجمع جهاني راه (پيارك)- 4 آذرهمايش سياست‌ها و برنامه‌هاي مديريت ايمني راه، مجمع جهاني راه (پيارك)- 4 آذر1396/9/5 10:14 غ.م
پوشه: همايش دوام حفاظ هاي بتني در جاده هاي كشور -30 آبانهمايش دوام حفاظ هاي بتني در جاده هاي كشور -30 آبان1396/9/5 09:34 غ.م
پوشه: جلسه مجمع عمومي سازمان- 22 آبان ماهجلسه مجمع عمومي سازمان- 22 آبان ماه1396/8/23 09:55 غ.م
پوشه: ديدار رياست سازمان با مشاور وزارت راه و ترابري دانمارك - 17 آبان ماهديدار رياست سازمان با مشاور وزارت راه و ترابري دانمارك - 17 آبان ماه1396/8/20 02:48 غ.و
پوشه: دوره آموزشي روش هاي مديريت راهداري زمستاني- 17 آبان ماهدوره آموزشي روش هاي مديريت راهداري زمستاني- 17 آبان ماه1396/8/20 11:39 غ.م
پوشه: نشست هم انديشي مديران راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور- 10 آبان ماهنشست هم انديشي مديران راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور- 10 آبان ماه1396/8/13 12:37 غ.و
پوشه: بازديد معاون برنامه ريزي سازمان از نمايشگاه مطبوعات- 8 آبان ماهبازديد معاون برنامه ريزي سازمان از نمايشگاه مطبوعات- 8 آبان ماه1396/8/9 11:45 غ.م
پوشه: كميته راهبردي پروژه ارتقاي توليد و اشتغال پايدار در دشت ها و مناطق روستايي- 6 آبان ماهكميته راهبردي پروژه ارتقاي توليد و اشتغال پايدار در دشت ها و مناطق روستايي- 6 آبان ماه1396/8/7 10:32 غ.م
پوشه: پنجمين جلسه كميته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعين-3 آبان ماهپنجمين جلسه كميته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعين-3 آبان ماه1396/8/7 10:29 غ.م
پوشه: نهمين همايش ملي و نمايشگاه قير، آسفالت و ماشين آلات 2-4 آبان ماهنهمين همايش ملي و نمايشگاه قير، آسفالت و ماشين آلات 2-4 آبان ماه1396/8/2 04:08 غ.و
پوشه: جلسه كميته هماهنگي اجراي طرح هاي ويژه ترافيكي- 30 مهر ماهجلسه كميته هماهنگي اجراي طرح هاي ويژه ترافيكي- 30 مهر ماه1396/8/1 04:03 غ.و
پوشه: واگذاري تاييد تخلفات ثبت شده به قرارگاه هاي پليس راه- 18 مهر ماهواگذاري تاييد تخلفات ثبت شده به قرارگاه هاي پليس راه- 18 مهر ماه1396/8/1 04:05 غ.و
پوشه: توسعه روابط دوجانبه حمل و نقل جاده‌اي جمهوري اسلامي ايران و ازبكستان - 18 مهر ماهتوسعه روابط دوجانبه حمل و نقل جاده‌اي جمهوري اسلامي ايران و ازبكستان - 18 مهر ماه1396/8/1 04:06 غ.و
پوشه: همايش معاونان حمل و نقل سازمان- 19 مهر ماههمايش معاونان حمل و نقل سازمان- 19 مهر ماه1396/7/23 09:21 غ.م
پوشه: آغاز سال تحصيلي با حضور وزير راه و شهرسازي - 3 مهر ماهآغاز سال تحصيلي با حضور وزير راه و شهرسازي - 3 مهر ماه1396/8/1 04:06 غ.و
پوشه: تأييد عملكرد صورت‌هاي مالي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در سال 95- 22 شهريور ماهتأييد عملكرد صورت‌هاي مالي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در سال 95- 22 شهريور ماه1396/8/17 10:39 غ.م
پوشه: اجلاس كميته مشترك حمل و نقل بين المللي  جاده اي ايران و بلاروس- 21 شهريور ماهاجلاس كميته مشترك حمل و نقل بين المللي جاده اي ايران و بلاروس- 21 شهريور ماه1396/8/1 04:07 غ.و
پوشه: بازديد معاونت محترم دادستاني از مركز مديريت راه‌هاي كشور -13 شهريور ماهبازديد معاونت محترم دادستاني از مركز مديريت راه‌هاي كشور -13 شهريور ماه1396/7/22 02:29 غ.و
پوشه: توسعه روابط دو جانبه حمل‌ونقل جاده‌اي جموري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس-24 مردادماهتوسعه روابط دو جانبه حمل‌ونقل جاده‌اي جموري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس-24 مردادماه1396/5/28 08:50 غ.م
پوشه: هم انديشي طرح شبكه سير مسافربري- 23 مرداد ماههم انديشي طرح شبكه سير مسافربري- 23 مرداد ماه1396/5/24 11:57 غ.م
پوشه: افتتاح فاز اول كشنده هاي سبز ماموت - 17 مرداد ماهافتتاح فاز اول كشنده هاي سبز ماموت - 17 مرداد ماه1396/5/23 02:12 غ.و
پوشه: بازديد از پايانه شرق-16 مرداد ماهبازديد از پايانه شرق-16 مرداد ماه1396/5/23 02:12 غ.و
پوشه: همايش  هم انديشي طرح شبكه سير مسافري- 8 مرداد ماههمايش هم انديشي طرح شبكه سير مسافري- 8 مرداد ماه1396/5/9 12:57 غ.و
پوشه: همايش مديران كل راهداري و حمل و نقل جاده اي- 7 مردادماههمايش مديران كل راهداري و حمل و نقل جاده اي- 7 مردادماه1396/5/7 11:25 غ.م
1 - 30بعدی