در صورتی که در پلیر نماد تصویری مشاهده نمی کنید مراحل زیر را انجام دهید :
- برای دیدن فیلم بهتر است از مرورگر IE استفاده نمایید
- برای رویت بهتر تصویر بایستی Windows Media Player سیستم نسخه 11 را از اینجادانلود کنید .
- راهنمای کاربران را از اینجا دریافت کنید