سیستم درخواست ها

                                            راهنمايي كاربران


 

كاربران عمومي:

چنانچه نيازمند دريافت خدمات پشتيباني در خصوص سامانه كارت هوشمند،كارت سلامت و... هستيد خواهشمند است درخواست خود را در اين سامانه بخش «ويژه كاربران عمومي» ثبت نمائيد و از طريق همين سامانه نيز وضعيت رسيدگي به آن را پيگيري فرمائيد.


 


 


 


 

 

همكاران محترم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي:

چنانچه نيازمند دريافت خدمات مانند پشتيباني سخت افزار يا شبكه و يا ... هستيد خواهشمند است درخواست خود را در اين سامانه بخش «ويژه همكاران سازمان» ثبت نمائيد و از طريق همين سامانه نيز وضعيت رسيدگي به آن را پيگيري فرمائيد.


 

کلیه حقوق سایت متعلق به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"