خطا

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SPW.Webpart.menuSubmenu.menuSubmenuWebpart.menuSubmenuWebpart, SPW.Webpart.menuSubmenu, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=90a1f1e254f4ae66 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 7694739e-dd9f-b0ad-a78e-48b4a6af5649.

                                            راهنمايي كاربران


 

كاربران عمومي:

چنانچه نيازمند دريافت خدمات پشتيباني در خصوص سامانه كارت هوشمند،كارت سلامت و... هستيد خواهشمند است درخواست خود را در اين سامانه بخش «ويژه كاربران عمومي» ثبت نمائيد و از طريق همين سامانه نيز وضعيت رسيدگي به آن را پيگيري فرمائيد.


 


 


 


 

 

همكاران محترم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي:

چنانچه نيازمند دريافت خدمات مانند پشتيباني سخت افزار يا شبكه و يا ... هستيد خواهشمند است درخواست خود را در اين سامانه بخش «ويژه همكاران سازمان» ثبت نمائيد و از طريق همين سامانه نيز وضعيت رسيدگي به آن را پيگيري فرمائيد.