معاون وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد:
1397/08/29
معاون وزير راه و شهرسازي با حضور در نشست معاونين حمل و نقل و رؤساي ادارات حمل و نقل كالا استان‌هاي سراسر كشور، بر رسيدگي هرچه سريعتر به شكايات رانندگان و صاحبان كالا و جلوگيري از تضييع حقوق رانندگان تلاشگر برون‌شهري در كشور تأكيد كرد.​
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها